Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Support eikonaH 2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SUPPORT Local Governments in Low Carbon Strategies”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε . Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε Δήμους της Ελλάδας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Ρουμανίας. Το έργο INTERREG “SUPPORT” εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις Ευρωπαϊκών περιφερειών, για την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών. Η στρατηγική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια υποστηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση των πολιτικών βιώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, πάνω από 7.000 δήμοι έχουν εκδώσει Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων. Στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν κατατεθεί 17 Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης από αντίστοιχους Δήμους και το έργο SUPPORT στοχεύει στη υποστήριξη των ΣΔΑΕ στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας με χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στις περιοχές τους, μέσω μιας πιο αποτελεσματικής εφαρμογής των τοπικών σχεδίων δράσης.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ένδεκα εταίροι από εννέα χώρες της Ε.Ε. (Κροατία, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία, Βουλγαρία , Ελλάδα, Γερμανία).
Από την Ελλάδα συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συμμετέχουν, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ΠΕΔ, οι 18 Δήμοι της ΠΚΜ, που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Θέρμης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στη χθεσινή συνάντηση από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης κ. Απόστολο Τσολάκη και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πρασίνου και συνεργάτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού κ. Ιωάννη Παύλου.
Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Τσολάκης τόνισε πως η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας που επιχειρείται στο πλαίσιο του Συμφώνου είναι αξιόλογη και προσφέρει πέρα από τα θετικά αποτελέσματα για το Περιβάλλον και τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες, ανταλλάσσοντας απόψεις και καταθέτοντας προτάσεις, να γνωρίσουν νέες μεθόδους και καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο πάντα της εξοικονόμησης ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή και μέσα από την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων οι συμμετέχοντας καταφέρνουν να επιτύχουν τους στόχους τους για τα ποσοστά μείωσης των ρύπων, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσολάκης. Παράλληλα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παρουσιαστές των προτάσεων, αναδεικνύοντας το θέμα της θετικής συμβολής της ανταλλαγής εμπειριών στην όλη προσπάθεια.
Να σημειωθεί πως στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συμμετέχουν ακόμη τα επιμελητήρια  και συλλογικοί παραγωγικοί φορείς του ενεργειακού τομέα.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка