ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

APOXETEFTIKO 3 Ένα έργο πνοής  με πολλαπλά οφέλη ως προς τη διασφάλιση  της  δημόσιας  υγείας και  της ποιότητας  των  περιβαλλοντικών   μέσων της  περιοχής , πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το έργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας  Παρασκευής και σύνδεση με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης καθώς και την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων  Σουρωτής  και  σύνδεση με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.583.500 για την Αγία Παρασκευή και 2.765.300 για την Σουρωτή ενώ  περιλαμβάνει συνολικά τις εξής δράσεις :

APOXETEFTIKO ERGO 2

  • Επέκταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων συλλογής  και  επεξεργασίας αστικώνλυμάτων
  • Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
  • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεσή τους με την ΕΕΛ της Θέρμης θα ολοκληρώσει τα έργα αποχέτευσης των οικισμών της λεκάνης του Ανθεμούντα και ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικό έργο για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων της υδρογεωλογικής λεκάνης του ποταμού Ανθεμούντα.

APOXETEYTIKO ERGO 1Αναλυτικά το έργο αφορά στην  κατασκευή:

α. αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (βασικοί και δευτερεύοντες αγωγοί) στον οικισμό Αγίας Παρασκευής και τις οικιστικές περιοχές που βρίσκονται δυτικά  και νοτιοδυτικά  αυτού, συνολικού μήκους 5.620 μ.

β. αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (συλλεκτήρες και βασικοί)  στον  οικισμό Σουρωτής, συνολικού μήκους 7.360 μ.

γ. κύριου συλλεκτήρα αγωγού  μεταφοράς  λυμάτων  από  τον  οικισμό  Αγίας  Παρασκευής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού μήκους 2.240 μ.

δ.κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Σουρωτής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης,συνολικούμήκους 2.450 μ. και άλλες  εγκαταστάσεις που θα τον συνοδεύουν όπωςαντλιοστασία,ωθητικοίαγωγοίκ.α.

Με την ολοκλήρωσή του θα επιτευχθεί η  διαχείριση των υγρών αποβλήτων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, που βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα και στην προστασία των υδροφορέων που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για υδρευτική χρήση, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο