ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου|

Μέσα στο Γ΄ τρίμηνο του 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, δέχτηκε και διεκπεραίωσε 1.168 συνολικά αιτήματα που αφορούσαν στην εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, σιδηρουργικών και ξυλουργικών εργασιών, εργασιών ελαιοχρωματισμών, συντηρήσεων ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δρόμων αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Αναλυτικά το Τμήμα δέχτηκε 1.401 αιτήματα, εκ των οποίων τα 362 ήταν γραπτά, τα 373 ήταν προφορικά και τα 666 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville του δήμου Θέρμης. Από το σύνολο των 1.401 αιτημάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 961, ενώ διεκπεραίωσε και 207 επιπλέον αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν το Γ΄τρίμηνο του 2022 και ήταν σε εκκρεμότητα, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών.

Αναλυτικά:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 
ΓΡΑΠΤΑ (IRIS)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  146 129 133 408
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ  5 308 51 364
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  64 5 120 189
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  215  442  304 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  961 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  62 11 21 94
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ  3 73 15 91
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  18 4 22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  207 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2)  1.168 

Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας οδών, καθρέφτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια κ.λπ.), υδραυλικές, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια, σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή επίπλων για διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, Σχολεία κ.λπ.

 • Από τα συνολικά 1.401 αιτήματα, τα 246 αφορούσαν αιτήματα σχολείων. Από τα συνεργεία του Τμήματος, ολοκληρώθηκαν τα 189 και 22 επιπλέον που υποβλήθηκαν πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2022. Τα αιτήματα των σχολείων ήταν σχετικά με κατασκευές ή επισκευές επίπλων κι εξοπλισμού σχολείων (ντουλάπες, ερμάρια, καθίσματα, θρανία, πάγκοι, φελοπίνακες, πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια), θυρών και κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμούς πάσης φύσεως, αποκαταστάσεις περιφράξεων (κιγκλιδώματα, τοιχεία), διάφορες σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικά κάγκελα, καγκελόπορτες, μεταλλικές θύρες, κλαιδαριές, μικροί κάδοι απορριμμάτων), υδραυλικές επεμβάσεις σε χώρους ατομικής υγιεινής, αποκαταστάσεις βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και απορροής ομβρίων (υδρορροές), επισκευές στο δίκτυο θέρμανσης και αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, διάφορες οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, δάπεδα, πλακοστρώσεις, κοιτοστρώσεις, πεζοδρόμια κτλ), ηλεκτρολογικές εργασίες (βραχυκυκλώματα, αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων, επισκευή σε πρίζες, επισκευή σε ηλεκτρικές κλειδαριές και κουδούνια, αποκατάσταση φωτισμού αύλειων χώρων, έκτακτες ανάγκες κ.τ.λ).
 • Επίσης, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Μουστάκα το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο Γ΄ τρίμηνο του 2022, διαχειρίστηκε 455 αιτήματα πολιτών και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που αφορούσαν στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες). Προέβη σε αντικατάσταση 1.138 λαμπτήρων, σε όλο το Δήμο Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού. Επιπλέον, το Τμήμα Συντήρησης:
 • Προέβη στην αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων καθώς και στον αποκλεισμό παιδικών χαρών που στερούνται πιστοποίησης σε διάφορους οικισμούς, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς.
 • Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας 21 τόνους ψυχρής ασφάλτου και 300 τόνους θερμού ασφαλτικού σκυροδέματος..
 • Συντήρησε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 1.500 τόνους αδρανή.
 • Επισκεύασε πεζοδρόμια που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια ή δρόμους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανίτη, μάρμαρα βελονιστά, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Καρδίας, Τριλόφου, Περιστεράς, Λιβαδίου.
 • Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση οστεοθυρίδων, που θα προμηθευτεί η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και για ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
 • Εκτέλεσε οικοδομικές, σιδηρουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι (κατασκευή τμήματος μεταλλικής περίφραξης, κατασκευή μεταλλικών καγκελόπορτων, τοποθέτηση μαρμάρων, πλακοστρώσεις αύλειου χώρου, κατασκευή ξύλινων τραπεζιών, ελαιοχρωματισμοί, υδραυλικές εργασίες, ηλεκτροφωτισμός αύλειου χώρου).
 • Πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση με υδραυλικές, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, για την άρση του προβλήματος της υγρασίας σε τοίχο κουζίνας του 2ουΝηπιαγωγείου Ν. Ρυσίου.
 • Κατασκεύασε έπιπλα για δομές του Δήμου (ΔΕΥΑ, ΚΕΠ Βασιλικών, Αντιδημαρχία Παιδείας κ.λπ.).
 • Κατασκεύασε και τοποθέτησε μεταλλικά κιγκλιδώματα προστασίας στον οικισμό Περιστεράς.
 • Επισκεύασε μεταλλική γέφυρα στο Λιβάδι.
 • Τοποθέτησε ή επισκεύασε μικρούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 • Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινακίδες κυκλοφορίας σε όλους τους οικισμούς καθώς και εμπόδια πεζοδρομίων (πεζόδρομο Μακρυγιάννη οικισμού Θέρμης, ρέμα οδού Ματσούκα οικισμού Θέρμης, φράγμα Θέρμης, Ν. Ρύσιο).
 • Πραγματοποίησε οικοδομικές εργασίες στη θέση «τηγανάκι» στο Λιβάδι και σε δρόμους (με ακανόνιστη πέτρα-σχιστόλιθο) στο Λιβάδι και στην Περιστερά.
 • Πραγματοποίησε οικοδομικές, υδραυλικές και σιδηρουργικές εργασίες στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Θέρμης (κατασκευή ράμπας, μετατόπιση πινακίδων κυκλοφορίας, τοποθέτησε ξύλινα παγκάκια).
 • Απέκλεισε επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίσματα (πχ. πάγκος φιλοξενούμενων στο γήπεδο Ταγαράδων).
 • Τοποθέτησε ή επισκεύασε ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου, ή σε παιδικές χαρές και σχολεία.
 • Πραγματοποίησε βαφές σε σχολεία (1ο & 2ο Γυμνάσιο & 1ο& 2οΓΕΛ Θέρμης, Λύκειο Βασιλικών, 1ο & 2ο Γυμνάσια Μίκρας, 2ο ΕΝΕΕΓΥΛ, Δημοτικό Ταγαράδων, Δημοτικό Κ. Σχολαρίου, 2ο δημοτικό Τριλόφου, 2ο Δημοτικό Ν. Ραιδεστού, Δημοτικό Βασιλικών, 4ο Δημοτικό Θέρμης, 1ο 2ο & 3ο Νηπιαγωγεία Τριλόφου, 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού, 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Ρυσίου), σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στις Κοινότητες Τριλόφου, Περιστεράς, Αγ. Παρασκευής, Πλαγιαρίου, Ν. Ραιδεστού και στο ΚΑΠΗ Ταγαράδων.
 • Συνέδραμε στη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων (επισκευή και τοποθέτηση εξέδρας).
 • Συνέδραμε σε πάσης φύσεως επισκευαστικές εργασίες για τα εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα οικισμού Περιστεράς.
 • Πραγματοποίησε επεμβάσεις (οικοδομικές, ξυλουργικές, ηλεκτρολογικές εργασίες και ελαιοχρωματισμούς) στο κτίριο του συνεταιρισμού Τριαδίου.
 • Ολοκλήρωσε το έργο της πλακόστρωσης στην οδό Σολωμού στον οικισμό Τριαδίου.
 • Κατασκεύασε βάση για το μνημείο (μαρμάρινη στήλη) στο Πλαγιάρι.
 • Συνέδραμε στο έργο της Πολιτικής Προστασίας με διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο