Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

sxoleia 3Ξεκίνησαν τις τελευταίες ημέρες οι πολλαπλές εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των σχολικών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης,ένα σημαντικό έργο  συνολικού προϋπολογισμού  520.013,94 ευρώ, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα όλων των σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Οι εργασίες είναι οικοδομικού χαρακτήρα και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μικρής κλίμακας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας και υγείας μαθητών και διδασκόντων των σχολείων μας. Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και σε συγκεκριμένες φάσεις, ενώ αναλυτικά σύμφωνα με το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης και τον αντίστοιχο προγραμματισμό της Αντιδημαρχίας Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης- Πολιτισμού και Νέας Γενιάς,   θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, ανά σχολείο ή σχολικό συγκρότημα:

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. Επιδιόρθωση στις μεταλλικές γρύλιες υπογείου
2. Αντικατάσταση παραθύρων στα WC
3. Aντικατάσταση στεγασμενης ξυλοκατασκευής, τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης βρύσης
4.Παρεμβάσεις στο ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ του σχολείου.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ:Τοποθέτηση ηλεκτροβάνας πετρελαίου στο ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ και
2. Επιδιόρθωση φωτιστικών ασφαλείας.

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
Τοποθέτηση βάσεων για την ανάρτηση πυροσβεστήρων.

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. Επισκευή αυλόπορτας

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:

1. Επισκευή δευτερεύουσας πόρτας εισόδου ώστε να κλείνει
2. Επισκευή-επέκταση σκεπάστρου στη δευτ. είσοδο
3. Αποκατάσταση πλακών δευτερεύουσας εισόδου που έχουν φουσκώσει
4. Ρύθμιση στύλου φωτισμού αυλής που έχει πάρει κλίση

1ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ:
1. Βελτίωση-μετατόπιση υφιστάμενου φρεατίου ομβρίων στην νότια πλευρά της αυλής και σύνδεση αυτού με δίκτυο ομβρίων του πεζοδρόμου.
2. Επισκευή περίφραξης , λόγω απορροής ομβρίων επί της περίφραξης

sxoleia 1
2ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ:
1. Επισκευή πλέγματος γήπεδο ποδοσφαίρου
2. Επισκευή μεταλλικών κατασκευών (θύρες)
3. Επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου
4. Επισκευή φθαρμένων τμημάτων σε ξύλινο κιόσκι και έλεγχος στηρίξεων
5. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών σκάλας εισόδου σχολείου
6. H/M Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων αυλής
7. Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης
8. Επισκευή φωτιστικών σωμάτων (καλύμματα).

3ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙ:
1. Έλεγχος στέγης και καθαρισμός υδρορροών
2. Συμπλήρωση υδρορροών
3. Επισκευή σοβάδων
4. Επέκταση στεγάστρου από στραντζαριστή λαμαρίνα γραφείου εκπαιδευτικών
5. Συμπλήρωση πλακιδίων δαπέδου
6. Αντικατάσταση θύρας WC
7. Εργασίες επισκευής κιγκλιδωμάτων και κατασκευή περίφραξης επί της οδού Αγ.Πατέρων
8. Αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου σε σκάλα επικοινωνίας προς Νηπ/γεια

Καθώς και :

9.1 Αντικατάσταση ειδών υγιεινής στα Προκατ
9.2 Ηλεκτρολογικός έλεγχος, λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες και επεκτάσεις
9.3 Επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου
9.4 Λεβητοστάσιο εχει διαρροή πετρελαίου
9.5 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης έλεγχος
9.6 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας
4ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ:
1. Η/Μ: Εργασίες αντιμετώπιση οσμής στις τουαλέττες

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ:
1. Aντιμετώπιση ομβρίων αυλής
2. Τοποθέτηση πλακιδίων σε αίθουσες διδασκαλίας και διάδρομο.

3. 1 H/M Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

H/M: 1. Τοποθέτηση ηλεκτροβάνας πετρελαίου
2. Θόρυβος από ρουλεμάν κατά τη λειτουργία του καυστήρα, επισκευή του.

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ:
1. Η πόρτα του λεβητοστασίου θα επισκευαστεί συνολικά.
2. Μεταφορά βρύσης αύλειου χώρου
και αντικατάσταση μέρους αντικεραυνικής προστασίας

1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ:
1. Επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων
2. Επισκευή σοβάδων
3. Κατασκευή στεγάστρου 4,10Χ4,00
Η/Μ
4.1 Στο υπόγειο να τοποθετηθεί κάλυμμα στο φρεάτιο
4.2 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης αντικατάσταση

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ:
1. Έλεγχος κουφωμάτων
2. Επιδιόρθωση του σκεπάστρου της εισόδου
H/M:
2.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1ο Δ.Σ.Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ:
1. Καθαρισμός υδρορροών και φρεατίων ομβρίων
2. Επισκευή και εν μέρει ανντικατάσταση μαρμάρων διαδρόμου 9,0×3,0
3. Το κάγκελο στο ανώγειο να γίνει πιο πυκνό
4. Η/Μ
4.1 Bλάβη στο σύστημα πυρανίχνευσης, πίνακας δεν έχει συνδεθεί ποτέ, κατεστραμμένα κομβία χειροκίνητης αναγγελίας, 2 μπαταρίες αλλαγή, πολλαπλές παρεμβάσεις στο Λεβητοστάσιο
4.6 Αντικατάσταση του αντιηλεκτροπληξιακού
4.7 Αντικατάσταση στο σύστημα αλεξικέραυνου που κλάπηκε
4.8 Αντικατάσταση των λαμπτήρων εξωτερ. γυμναστηρίου
4.9 αντικατάσταση αντλίας στο υπόγειο

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΣΙΟΥ:
1. Έλεγχος στέγης στο Προκάτ τμήμα
2. Επισκευή της μόνωσης ασφαλτικού στη ταράτσα των W.C.
3. Επισκευή σοβάδων σποραδικά και περιμετρικά του γείσου
Η/Μ
3.1 Πρόσθετοι προβολείς προς Δασάκι για ενίσχυση ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες (εξωσχολικοί)
3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Νέα Δεξαμενή καυσίμων δίπλα σε λέβητα
3.3 Επισκευή θυροτηλέφωνου-εξωτερικό κουδούνι
3.4 Συμπλήρωση αλεξικέραυνου
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΡΥΣΙΟΥ:_
1. θα αλλαχθούν οι λάμπες στον εξωτερικό χώρο
2. Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ:
Η/Μ:
1. Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που έχει κλαπεί
2. Καθαρισμός υδρορροών – προκαλούν υγρασίες.
3. Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού στην αίθουσα (3) προκατ.

1ο Δ.Σ. ΡΥΣΙΟΥ: Νέο Κτίσμα μετά το 2005. Πληροφόρηση ότι δεν έγινε η παραλαβή
1. Τοπικός έλεγχος στέγης
2. Η πλακόστρωση της εισόδου-βρύσες παρεμποδίζει την απορροή ομβρίων της αυλής. Θα διανοιχθούν κανάλια στην πλακόστρωση και θα τοποθετηθεί πρόσθετος σωλήνας απαγωγής ομβρίων.
3. Αντικατάσταση σπασμένων στεφανιών μπασκετών
4. Η/Μ :
4.1 Αφαίρεση δυο ξύλινων στύλων ΤΥΠΟΥ “ΔΕΗ”
4.2 Τοποθέτηση κατακόρυφων αγωγών γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας
4.3 Τοποθέτηση προστατευτικών στους λαμπτήρες του γυμναστηρίου ή αντικατάσταση με νέα φωτιστικά
4.4Έλεγχος και επιδιόρθωση του συστήματος πυρόσβεσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
1. Επιδιόρθρωση πορτών σε αίθουσες και τουαλέττες
2. Η/Μ:
2.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Δημιουργία στεγανού τοιχώματος μεταξύ λέβητα και δεξαμενής
2.2 Εκτεταμένες υδραυλικές εργασίες
2.3 Αντικατάσταση τμήματος αλεξικέραυνου

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. Υγρομόνωση βορεινού τοίχο
2. Η/Μ
2.1 Καθαρισμός φρεατίων αυλής
2.2 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
2.3 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: δημιουργία νέου στεγανού τοιχώματος μεταξύ λέβητα και δεξαμενής
έλεγχος και αντικατάσταση κυκλοφορητή αν χρειαστεί.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. Διερεύνηση αιτίας υποχώρησης δαπέδου κεντρικής εισόδου και ράμπας. Πιθανή τοπική διευθέτηση ομβρίων
2. Επισκευή οξειδωμένων θυρών τουαλεττών
3. Επισκευή φθαρμένων τμημάτων πάγκων αυλής
4. Αντικατάστση χερούλια, πόμολα κλπ
5. Η/Μ: Επισκευή διαρροών βρυσών και καλοριφέρ
6. Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων
1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ:
1. Μόνωση τοίχου αίθουσας πληροφορικής.
2. Η/Μ: Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί

Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ:
1. Μετατροπή αυλόπορτας σε δίφυλλη με ανθρωποθυρίδα σε συνδιασμό με την τοποθέτηση ηλεκτρικού ανοίγματος- θυροτηλεφώνου
2. Αποκατάσταση πλακών στην πίσω αυλή (λεβητοστάσιο) σε συνδιασμό με τον εγκιβωτισμό σωλήνα πετρελαίου που θα αντικατασταθεί και θα μονωθεί
3. Επισκευή ρωγμών τοιχοποιϊας ολοήμερου τμήματος
4. Δημιουργία διαχωριστικού (βιομηχ. τύπου) στο W. C νηπίων μήκος 0,80 ύψος 1,10
4. Η/Μ:
4.1. Έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης
4.2. Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου
4.3. Αντικατάσταση πλαστικού σωλήνα πετρελαίου με μεταλλικό και εγκιβωτισμός αυτού αφού μονωθεί.
4.4. Αλλαγή μπαταριών στα φωτιστικά ασφαλείας
4.5. Επισκευή συναγερμού
4.6. Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού στο ολοήμερο τμήμα

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: ΠΡΟΚΑΤ
1. Εγκιβωτισμός υδρορροής
2. Επισκευή μεταλλικής πόρτας λεβητοστασίου
3. Δημιουργία κατωφλιού στο λεβητοστάσιο για να μην εισέρχονται όμβρια.
4. Πλήρωση οπών τοίχου και περιμετρικά της οροφής του λεβητοστασίου
5. Αντικατάσταση καπακιού δεξαμενής καυσίμου λεβητοστασίου (να γίνει δίφυλλο)
6. Η/Μ:
6.1 Καθαρισμός φωτιστικών
6.2 Τοποθέτηση πυρανίχνευσης
6.3 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας και τοποθέτηση γενικού διακόπτη ύδρευσης/άρδευσης

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
1. Έλεγχος και τοπική επισκευή κουφωμάτων (κλείσιμο, κλειδαριές), αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών και αντικατάσταση εξώπορτας (βαρια σιδερένια-να αντικαταστ. απο αλουμινίου ειναι επικίνδυνη)
2. Έλεγχος και τοπική επισκευή στέγης και έλεγχος κι επισκευή αρμού ένωσης προκατ ίων
3. Ανύψωση κάγκελων περίφραξης
4. Η/Μ:
Πολλαπλές παρεμβάσεις στο Λεβητοστάσιο
4.3 θα τοποθετηθεί αντιηλεκτροπληξιακό στο κτίριο προκατ.
4.4 Αντικατάσταση του συστήματος αλεξικέραυνου που κλάπηκε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

1. Κατασκευή ράμπας στην αυλή
2. Έλεγχος και τοπική επισκευή στέγης στο Προκατ-τμήμα
3. Κατασκευή κάγκελων σε επικίνδυνα σημεία της αυλής και επιδιόρθωση-ενίσχυση υφιστάμενων
4. Αντιμετώπιση ομβρίων αυλής
5. Επισκευή μωσαϊκών αιθουσών
6. Επισκευή σοβάδων καθώς επίσηςε και αντικατάσταση του τμήματος αλεξικέραυνου που έχει κλαπεί. Αντικατάσταση τέλος σπασμένης τουαλέτας.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ:
1. Αντικατάσταση ξύλινης πόρτας λεβητοστασίου με πυράντοχη

2. Πολλαπλές εργασίες στο λεβητοστάσιο και έλεγχος όλων των φωτιστικών ασφαλείας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ:

1.Αντικατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ:
1. Έλεγχος στέγης και τοπική επισκευή.
2. Έλεγχος κουφωμάτων
3. Μόνωση άβατων δωμάτων με ψηφίδες, από τα οποία βάζουν νερά τα φωτιστικά της οροφής ισογείου.
4. Αντικατάσταση στις κατεστραμμένες γρίλιες παραθύρων λεβητοστασίου.
5. Δημιουργία ασφαλούς κλεισίματος στο κουτί του πίνακα της ΔΕΗ και τροποποίηση αυτού ώστε να είναι ορατή η ένδειξη του μετρητή.
6. Κατασκευή δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας εισόδου στην Α.Π.Χ του υπόγειου.
7. Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων -πολύ επείγον
8. Τομές στην πλακόστρωση για την δημιουργία φρεατίων ελεύθερης ροής, ώστε να λειτουργούν οι κατακόρυφες υδρορροές, οι οποίες καλύπτονται από το ασφαλτικό των γηπέδων μπάσκετ.
1. Κλοπή μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας, αντικατάσταση
2. Αποξήλωση δομημένης καλωδίωσης σε πρώην αίθουσα πληροφορικής
3. Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού συστήματος
4. Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ:

1. Η/Μ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Δεξαμενή καυσίμων δίπλα σε λέβητα και πλαστική. Δημιουργία διαχωριστικού
2. Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ:
1. Η/Μ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Πολλαπλές παρεμβάσεις αναβάθμισης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ:
1. Επισκευή κεραμοσκεπής
2. Αντικατάσταση ξύλινων κολωνών υποστέγου
3. Συντήρηση στο εκκλησάκι
4. Επισκευαστικά κονιάματα τοιχείου υπογείου κι αρμολόγηση τοιχοποιίας ισογείου

5. Η/Μ
5.1 Δομημένη καλωδίωση και καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων σε αίθουσα της Β’ Τάξης για βιντεοπροβολέα
5.2 Αντιηλεκτροπληξιακά (2) σε γενικό πίνακα
5.3 Δημιουργία δομημένης καλωδίωσης σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πολλαπλές παρεμβάσεις στο Λεβητοστάσιο

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1. Επισκευή αυλόπορτας (7220/ 6-3-17)
2. Επισκευή περίφραξης δίπλα στο ΚΕΠ
3. Επισκευή μεταλλικής πόρτας λεβητοστασίου παλιού κτιρίου και αντικατάσταση κλειδαριάς
4. Επισκευή πόρτας όπου απαιτείται
5. Συμπλήρωση μαρμάρων κουπαστής κλίμακας μεταξύ ΑΠΧ και παλαιού κτιρίου

6. Η/Μ:
6.1 Ηλεκτρολογικός έλεγχος φωτισμού διαδρόμου
6.2 Φωτισμός στα WC αγοριών
6.3 Επισκευή τριών φωτιστικών με πλέγμα στο νέο κτίριο (γυμναστήριο)

7. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Α: Πολλαπλές παρεμβάσεις
8. Νέο κτιριο: στο γυμναστήριο θα επισκευαστούν οι ξηλωμένες πρίζες
9. Αεραγωγοί:θα καλυφθούν με ειδικό μονωτικό υλικό
10. Ηλεκτρολογικός ελεγχος διαρροής διαδρόμου κάτω ορόφου.
1. Αντικατάσταση στέγης σε τμήματα του σχολείου και αποκατάσταση ελλειπών υδρορροών. Έλεγχος της υπόλοιπης στέγης κι έλεγχος υδρορροών. Επισκευή του αρμού στο τούνελ.
2. Μονώση σε σημεία ταρατσών
3. Έλεγχος όλων των κουφωμάτων.
4. W.C μαθητών και καθηγητών: συμπλήρωση πλακιδίων και αντικατάσταση φθαρμένων πορτών
5. Αποξήλωση της μαρμάρινης σκάλας που έχει υποστεί καθίζηση και δημιουργία δύο μικρών ραμπών μετά την πλήρη αποξήλωση. Επανάχρηση των μάρμαρων σε ελλείψεις άλλων εξωτερικών κλιμάκων
6. Αποξήλωση οροφοκονιαμάτων και βάψιμο οροφής με τσιμεντόχρωμα
7. Αποκατάσταση εξωτερικών σοβάδων .
8. Επισκευή μεγάλης δίφυλλης μεταλλικής πόρτας πίσω αυλής
9. Βαφή οξειδωμένων μεταλλικών θυρών
10. Δημιουργία φρεατίου άρδευσης με τσιμέντο

11. Η/Μ
11.1 Νέα δομημένη καλωδίωση σε αίθουσα πληροφορικής 15 θέσεων και διανομή ίντερνετ σε 8 απέναντι αίθουσες διδασκαλίας
11.2 Επισκευή σχαρών ομβρίων και απόφραξη φρεατίων ομβρίων.
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ: Καθαρισμός λεβητοστασίων και άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτό.
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ:
1. Έλεγχος στέγης. πολλαπλές παρεμβάσεις μόνωσης και επισκευής
2. Η/Μ
2.1 Εκτεταμένη επισκευή εγκατάστασης αποχέτευσης σε υπόγειο—Ανίχνευση βλάβης.
2.2 Παρεμβάσεις στέγνωσης σε κατακόρυφες υδρορροές

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ:
1. Επισκευή της μόνωσης, έλεγχος-επιδιόρθωση κλίσεων σε βατό δώμα μεταξύ διδακτηρίου και ΑΠΧ
2. Επισκευή οροφοκονιάματος
3. Επισκευή φθοράς στο ταρτάν.

4. Η/Μ
4.1 Πίνακας πυρανίχνευσης
4.2 Επισκευή βρυσών αυλής
4.3 Αρδευτικό δίκτυο πίσω αυλής

Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ:
1.Επισκευή υδρορροών στην κεντρική είσοδο του σχολείου
2.Αντικατάσταση αποκολλημένων πλακιδίων PVC
3. Η/Μ
3.1 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
3.2 Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας
3.3 Αντικατάσταση στο σύστημα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ:

1. Έλεγχος σκεπής και καθαρισμός υδρορροών
2. Συγκόλληση λαμαρίνας επί των κάγκελων περιμετρικά του λεβητοστασίου για αποτροπή πρόσβασης στην στέγη του σχολείου
3. Επισκευή μεντεσέδων και ελαιοχρωματισμός μεταλλικής πόρτας λεβητοστασίου. Τοποθέτηση νέας κλειδαριας στην 2η πόρτα του λεβητοστασίου
4. Διαχωρισμός με πυράντοχη γυψοσανίδα τμήματος λεβητοστασίου για δημιουργία αποθήκης 3,0Χ 2,50μ (ύψος)

5. Η/Μ
5.1 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπέι
5.2 Πολλαπλές παρεμβάσεις στο Λεβητοστάσιο
5.4 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας γραφείου, WC και λεβητοστασίου
5.5 Καθαρισμός λεβητοστασίου
5.6 Αντικατάσταση 2 εξωτερικών χελώνων φωτισμού λεβητοστασίου
5.7 Ηλεκτρολογικός έλεγχος χώρου δεξαμενής

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ:
1. Απόφραξη φρεατίων ομβρίων
2. Συγκόλληση μαρμάρων περιμετρικού διαζώματος στέγης

2ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ:
1. Επιδιόρθωση στα σημεία αρμών της στέγης
2. Συγκόλληση μαρμάρων περιμετρικού διαζώματος στέγης
3. Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων ράμπας, και στην αίθουσα 9
4. Επισκευή ή αντικατάσταση θύρας αιθ. 27 και 28
5. Η/Μ:
3.1 Καθαρισμός και απόφραξη φρεατίων ομβρίων αυλής
3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Δημιουργία στεγανολεκάνης 3,0 Χ 1,80Χ 1,40 ύψος και μεταφορά του σιφωνιού με προηγούμενο έλεγχο.
3.3 Επισκευή ή αντικατάσταση 4 βρυσών τουαλετών
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
1. Επισκευή ρωγμών τοιχείου περίφραξης μεγάλου ύψους στη δυτική πλευρά
2. Επισκευαστικό κονίαμα στην βάση έδρασης του προκάτ τοιχείου περίφραξης σε μήκος 12,50μ. Στη βορεινή πλευρά
3. Η/Μ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Πολλαπλές παρεμβάσεις
4. Αντικατάσταση μέρους αλεξικέραυνου που έχει κλαπεί
5.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ:
1. Επισκευή ρωγμών τοιχείου περίφραξης.
2. Δημιουργία αποστραγγιστικού drainage για την αποτροπή πλημμυρίσματος όμορων ιδιοκτησιών στη νότια πλευρά. Μήκος 17,50μ πλάτος 0,60μ , βάθος μ.ορ 1,75μ
3. Απομόνωση της πρόσβασης των νηπίων σε τμήματα της αυλής με την μετατόπιση κάγκελου και την δημιουργία μιας νέας σιδερόπορτας.
4. Επισκευή ράγας συρόμενης πόρτας εισόδου
5. Η/Μ:
5.1 Αντικατάσταση πυρανίχνευσης
5.2 Αντικατασταση 2 ανιχνευτών πυρ’οσβεσης στο λεβητοστάσιο

1ο ΔΙΘΕΣΙΟ – 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ:
Η/Μ
1. Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
2. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Πολλαπλές παρεμβάσεις
3.Αντικατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης
4. Αντικατάσταση βρυσών στις τουαλέτες

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ :
1. Η/Μ : Αντικατάσταση λαμπτήρων περιμετρικών προβολέων 3τμχ και έλεγχος του προβολέα κίνησης εισόδου
2. Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
3. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: πολλαπλές παρεμβάσεις
4. Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας στα wc
5. Τοποθέτηση νέου συστήματος πυρανίχνευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ:
1. Ανύψωση κάγκελων απλού σχεδίου περιμετρικά του ηρώου 18μΧ1,00μ
2. Διαμόρφωση γήπεδου βόλευ 13μΧ19μ με ελαστικό τάπητα
3. Αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας εισόδου αίθουσας πληροφορικής με νέο κάσωμα
4. Επισκευή- συμπλήρωση υδρορροής μικρού κτιρίου 1μ
5. Η/Μ:
5.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ:Πολλαπλές παρεμβάσεις
5.3 Στεγανοποίηση κυτίου διακλάδωσης ρευματοδότησης κεντρικού κτιρίου με κτίριο προκατ δυτικά
5.4 Καραβοχελώνες (6) περιμετρικά και (3) προβολείς ασφαλείας στο πρώην Νηπ/γείο
5.5 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί

2Θέσιο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ:
1. Αντιμετώπιση υγρασίας Α.Π.Χ και με την συνδρομή Η/Μ
2. Κατασκευή στέγης στο λεβητοστάσιο 27,80 τ.μ
3. Η/Μ Βλάβη στο σύστημα πυρανίχνευσης, σπασμένη πόρτα πινάκα, σφάλμα μπαταριάς
4. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ:τοποθέτηση ηλεκτροβάνας πετρελαίου
5. Αντικατάσταση συναγερμού-βομβητή.
1ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙ:
1. Επισκευή σοβάδων σε τμήματα και αντιμετώπιση υγρασίας στο παλιό κτίριο.
2. Ηλεκτροκόλληση-επισκευή κάγκελων περίφραξης
3. Συγκόλληση μαρμάρινων βαθμίδων
4. Έλεγχος κουφωμάτων και τοπική επισκευή κεντρικού κτιρίου
5. Επισκευή ξύλινης πόρτας στο Γ3
6. Επέκταση σωλήνα ομβρίων (2μ) στο πρώην νηπ/γιεο.
Η/Μ : (Πρώην 3ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου) :
Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί

1ο Δ.Σ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ :
1. Επιδιόρθωση τσιμεντένιων ιστών φωτισμού 7 τμχ με ρητίνη
2. Επιδιόρθωση πρεκιού αίθουσας που αυλίζεται στο γήπεδο μπάσκετ
3. Δημιουργία φρεατίου στη βάνα ύδρευσης πρώην Νηπ/γείου
4. Η/Μ: Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας
4.1 Έλεγχος-επιδιόρθωση ηλεκτρολογικού σφάλματος ορόφου (διαρροή)
4.2 Επιδιόρθωση μετώπης στον ηλεκτρολογικό πίνακα λεβητοστασίου
4.3 Επιδιόρθωση φωτιστικών ασφαλείας (μπαταρίες -λάμπες)
4.4 Λεβητοστασιο πολλαπλές παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις, και τέλος  τοποθέτηση νέας πυρανίχνευσης στο πρώην Νηπ/γειου και αντιηλεκτροπληξιακός έλεγχος πρώην Νηπ/γείου.

1ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ:
1. Επιδιόρθωση σιδερένιας πόρτας πίσω αποθήκης.
2. Συγκόλληση των αποκολλημένων μαρμάρινων βαθμίδων και αντικατάσταση σπασμένων στην πίσω σκάλα
3. Αντικατάσταση σπασμένων πλακών δυτικής αυλής
4. Συμπλήρωση πλακιδίων PVC στην αίθουσα προκατ
5. Δημιουργία σιδηροκατασκευής στη πίσω αυλή για τον αποκλεισμό εξωσχολικών πρόσβασης στη στέγη του σχολείου
6. Βαφή καλυμμάτων σε φρεάτια αποχέτευσης
7. Δημιουργία νέων καλυμμάτων ασφαλείας στα φρεάτια συστήματος βόθρων με περιμετρική ανύψωση
8. Η/Μ
8.1 Επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου στη σκεπή
8.2 Αντικατάσταση δύο μεγαφώνων αυλής
8.3 Συντήρηση θερμοσυσσωρευτών

2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΑΣ:
Η/Μ :
1. Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
2. Καλύμματα στις τσιμεντένιες κολώνες
3. Λάμπες περιμετρικού φωτισμού

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ:
1. Έλεγχος στέγης και σύνδεση υδρορροών οριζόντιων με κατακόρυφες. Έλεγχος και επισκευή στέγης κυλικείου. Μόνωση στα σημεία σύνδεσης κατακόρυφων υδρορροών με οριζόντιες.
2. Η/Μ
2.1 Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για αποφυγή ζημιών από παγετό σε συνδυασμό με νέα παροχή ύδρευσης για την νέα πτέρυγα Λυκείου
2.2 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
2.3 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων

1ο Γεν.ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ:
1. Επισκευή & έλεγχος κλεισίματος εξωτερικών κουφωμάτων χερούλια και κλειδαριές στο παλαιό κτίριο.
2. Έλεγχος στέγης παλιού κτιρίου και σύνδεση υδρορροών. Απαιτείται καλαθοφόρο όχημα. Έλεγχος και επισκευή στέγης κυλικείου
3. Κατασκευή υαλότοιχου στις δύο εισόδους του Λυκείου, λόγω επανειλημμένων βανδαλισμών των εισόδων.
4. Εκσκαφή παρτεριού δυτικής αυλής του Λυκείου, ώστε να αποκαλυφθεί το καπάκι του βόθρου Τσιμεντόστρωση C12/15 (9,5μ Χ4,50 Χ 0,12) και δημιουργία νέου καπακιού βόθρου με υπερύψωση και εξυγίανση της βάσης με σκύρα (0,40X5Χ10μ) .
5. Αποξήλωση γυψοσανίδας μετώπης αμφιθεάτρου και δημιουργία νέας μετώπης με κόντρα πλακέ θαλάσσης και ξύλινο σοβα-τεπί ( 9,0μ Χ 0,80) . Δημιουργία θυρίδας επίσκεψης σωληνώσεων κλιματισμού.
6. Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού
7. Λινάτσες στο σκέπαστρο δυτικής αυλής για αποτροπή πρόσβασης στο στέγαστρο. Αντικατάσταση φθαρμένων φύλλων πλέξι-γκλας.
8. Η/Μ
8.1 Eταζέρα WC νιπτήρα στο παλαιό κτίριο
8.2 Αλλαγή 2 μεγαφώνων αυλής
8.3 Έλεγχος ηχείων αμφιθεάτρου
8.4 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
8.5 Αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών σε αίθουσες και διαδρόμους
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ:
1. Δημιουργία σκάμματος με προσθήκη άμμου 8,0Χ2,0Χ0,50 και μικρό τοιχάκι εγκιβωτισμού.
2. Δημιουργία στεγανολεκάνης 3,0Χ1,50Χ0,50 γύρω από τις δεξαμενές πετρελαίου.
3. Επισκευή ή αντικατάσταση (3) μηχανισμών επαναφοράς στις πόρτες εξόδου
3. Η/Μ :
3.1 Καθαρισμός φρεατίων των ομβρίων της αυλής
3.2 Επισκευή ή αντικατάσταση θυροτηλεφώνου
3.3 Αντικατάσταση καζανάκια στα WC (2) τμχ (επιτοίχια)
3.4 Ηλεκτρολογικός έλεγχος (διαρροή πίνακα διαδρόμου ισογείου, πρίζες κυλικείου)
3.5 Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού λεβητοστασίου. Τοποθέτηση ηλεκτροβάνας πετρελαίου
3.6 Πυρανίχνευση (σφάλμα μπαταρίας πίνακα)
3.7 Αντικατάσταση μέρους αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
3.8 Ανύψωση φωτιστικών περιμετρικού φωτισμού κτιρίου.
3.9 Καθαρισμός λεβητοστασίου. Μεταφορά παλαιού λέβητα και χρήση του

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ: ΠΡΟΚΑΤ (αρ.αδ.1033/08)
1. Επισκευή πόρτας λεβητοστασίου με προσθήκη νέας λαμαρίνας
2. Στεγανοποίηση σωλήνων πετρελαίου στο λεβητοστάσιο

Η/Μ
3.1 Αντικατάσταση μέρους της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που έχει κλαπεί
3.2 Springler
3.3 Αλλαγή φαροσειρήνας
3.4 Επισκευή περιμετρικού φωτισμού κτιρίων (προβολείς).

Παράλληλα με οικοδομικές εργασίες, ελαιωχρωματισμούς και υδραυλικές παρεμβάσεις και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θέρμης από το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας , ώστε το «πρώτο κουδούνι» να βρει πανέτοιμα τα σχολειά μας να υποδεχτούν τους μαθητές. Συγκεκριμένα, τα σχολικά κτίρια έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες αντικείμενο συντονισμένων παρεμβάσεων , με εργασίες συντήρησης και επισκευής, ιεραρχώντας ανάγκες και προτεραιότητες με βάση τα σχετικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών συνθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, θέτοντας προτεραιότητες στον τομέα των σχολικών κτιρίων, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δήμου μας να μπορούν να απολαμβάνουν, αξιοπρεπείς και ‘‘ευχάριστες ’’ υποδομές, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της σχολικής τους ζωής. Σταθερή προτεραιότητα του Δήμου Θέρμης αποτελεί η δημιουργία σχολικών μονάδων, πλήρως εξοπλισμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας, και να αξιοποιούνται με επιτυχία από εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο