ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

Το βιβλίο της Ελένης Γρίβα και της Ιφιγένειας Κωφού με τίτλο “Η εναλλακτική αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα ”, παρουσιάζεται το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου2019,και ώρα 12:00, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου προσεγγίζουν την αξιολόγηση ως μια σύνθετη, ποιοτική και διαμορφωτική διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και ερμηνείας δεδομένων και αναστοχασμού για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η κάθε προτεινόμενη εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης συνοδεύεται από καλές πρακτικές και από πειραματικές εφαρμογές εκπαιδευτικών και ερευνητών, συνεπικουρούμενες από «αναστοχαστικά» αποσπάσματα, εμπειρίες, μαρτυρίες και απόψεις εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα διδασκαλίας της ελληνικής ή μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης και ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και οι οποίοι θα μπορούσαν να ενσωματώσουν αυτές τις τεχνικές στην τους. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η κα.Αναστασία Γκίκα (Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ), ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης (Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας), ο κ. Γιώργος Ιορδανίδης (Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), η κα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου (Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ)και ο Οργανωτικός Συντονιστής του 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, κ. Ελευθέριος Βέτσιος. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο δημοσιογράφος Βασίλης Κοντογουλίδης (TV100).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο