ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου|

Στο πλαίσιο της  προβολής, ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος έξυπνης οπτικοποίησης μη ορατών αρχαιοτήτων (Smart Eye)», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 στο ΚΕ.ΔΕ.Α. (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη), το «Workshop Smart Eye – Εργαστήριο διάδοσης γνώσης».

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες, ενός καινοτόμου συστήματος, που θα επιτρέπει την παρατήρηση στην οθόνη μίας φορητής συσκευής (smart phone και tablet) των καλυμμένων από το έδαφος μη ορατών μνημείων και ευρημάτων που έχει εντοπίσει η ανασκαφική έρευνα, αξιοποιώντας βέλτιστα τη σύγχρονη τεχνολογία και τα εργαλεία της (επαυξημένη πραγματικότητα, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, κ.ά.). Η τελική δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιείται σε αρχαιολογικούς χώρους της Θέρμης.

Έτσι, το μεσημέρι της 11ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη επιδεικτική εγκατάσταση/επίδειξη της εφαρμογής του έργου και η αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες στο workshop και από πλήθος επισκεπτών στο άλσος της Τράπεζας (Τούμπας) Θέρμης, παρουσία του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

Ο δήμαρχος Θέρμης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επίδειξη εφαρμογής του έργου και συγκεκριμένα να παρατηρήσει μέσω φορητής συσκευής (smart phone και tablet) τα καλυμμένα από το έδαφος μη ορατά μνημεία και ευρήματα που έχει εντοπίσει η ανασκαφική έρευνα.

Να σημειωθεί πως το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος έξυπνης οπτικοποίησης μη ορατών αρχαιοτήτων (Smart Eye)», ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» – «βιομηχανικά υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Φορείς του Ερευνητικού Προγράμματος Smart Eye είναι: To PersLab – Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η ΕΦΑΠΕΘ – Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, και η InfoΔημ – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής του Ερευνητικού Προγράμματος Smart Eye είναι ο Δημήτριος Καϊμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο