ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

boskotopia 1Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την διαδικασία είσπραξης μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών, εξέδωσε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016, (Β΄ 2848), με τίτλο “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για μια απόφαση που παρατείνει την πληρωμή μέχρι 16 Φεβρουαρίου του 2018, καθιστά συναρμόδιες στην διαδικασία για την έγκαιρη είσπραξη των μισθωμάτων και τις Περιφέρειες της χώρας και η οποία επιχειρεί να διασφαλίσει τους κτηνοτρόφους, από καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, με στόχο να αποτραπεί η ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων σε όλη την επικράτεια.


Η Αντιδημαρχία Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει σε όλους τους κτηνοτρόφους του Δήμου Θέρμης, πως, στο πλαίσιο της διαδικασίας μίσθωσης των επιλέξιμων βοσκοτόπων που ήδη κατανεμήθηκαν, μπορούν να πληροφορηθούν, βάζοντας τα 6 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην αντίστοιχη επιλογή θέση: μίσθωμα για τις βοσκήσιμες εκτάσεις ή να απευθύνονται στο Δήμο στα όρια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης. Για κάθε κτηνοτρόφο θα εκτυπώνεται ένα έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο θα περιέχει και τη θέση σύμβασης μίσθωσης.
Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο
Ο Δήμος ή η αρμόδια Διεύθυνση, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.
Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016 – 2017, πρέπει να καταβληθούν πλέον με την παράταση που δόθηκε, το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Θέρμης μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο τηλέφωνο 2396330032.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο