ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης εκφράζει την επιθυμία  πρόσληψης έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας, με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

Υποβολή αιτήσεων στο Δημαρχιακό κτίριο, στον 1ο όροφο ( Δημοκρατίας 1, Θέρμη) κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 έως και 14:00 μ.μ.

Έναρξη και λήξη αιτήσεων από της 27 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2019.

Επισημαίνεται, ότι μπορεί η αίτηση να υποβληθεί και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗ ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο