ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού ΣΟΧ1 /2023 προβαίνει σε ανάρτηση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  των προσωρινών πινάκων του Κωδικού 105 της ΣΟΧ1/2023 (ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων Γερανοφόρου Οχήματος HIAB με άδεια οδήγησης Γ ́ ή C ́ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), προς
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 και σύμφωνα με το Α.Π.18433/20-3-2023 πρακτικό της ιδίας επιτροπής.

105-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ.-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (Γ ή C ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-105 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 105-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ-20-3-2023

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο