Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

κατάλογοςΑνακοινώθηκαν οι προσωρινοί πινάκες κατάταξης των επαγγελματιών πωλητών για τις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές των Δημοτικών Κοινοτήτων Τριλόφου και Νέας Ραιδεστού από την αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί η ανακοίνωση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των αιτήσεων των παραγωγών, ενώ τίθεται σε ισχύ και το δεκαήμερο των ενστάσεων.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στον 2ο όροφο (γραφείο 44) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών που ξεκινά από 27 Απριλίου 2018 έως και 11 Μαΐου 2018.

Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας οι ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές .Δ εκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2313-330.073) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail: laikes@pkm.gov.gr), η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Αξίζει να σημειωθεί ότιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατυπώνουν με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θίγεται, στην προκειμένη περίπτωση ο κάθε  ενιστάμενος επαγγελματίας πωλητής (/η ενιστάμενη επαγγελματίας πωλήτρια) λαϊκών αγορών , έτσι ώστε  η Υπηρεσία να μπορέσει να προβεί σε αξιολόγηση της ένστασης.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και το σχετικό έντυπο ένστασης :

2018_04_26_1.ΠΙΝΑΚΑΣ A _ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛ.ΕΙΔΟΣ

2018_04_26_2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β_ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2018_04_26_100 ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ-ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ_ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-2-ΤΕΛΙΚΟ.pdf-2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο