ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου|

sbak4Ο Δήμος Θέρμης, πρωτοπορώντας για ακόμη μια φορά στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης του πολίτη ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την περιοχή του, σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνουν προτάσεις για παρεμβάσεις που προωθούν τους αποκαλούμενους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), μειώνοντας παράλληλα τη ρύπανση και την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνοντας την ασφάλεια και βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση ενός τέτοιου Σχεδίου στην περιοχή του Δήμου Θέρμης είναι αναγκαία, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να αντιμετωπιστούν τα θέματα μετακίνησής τους με τον πλέον φιλικό τρόπο για το περιβάλλον.
Η περιοχή του Δήμου Θέρμης αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, πόλο έλξης για όσους κατοίκους και επιχειρήσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αναζητούν ένα νέο και αναβαθμισμένο τόπο εγκατάστασης. Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση σε πολλούς από τους οικισμούς του Δήμου, οδήγησε στην εμφάνιση προβλημάτων συμφόρησης και ανεπάρκειας των υποδομών να ανταποκριθούν στις νέες και αυξημένες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, οι μικροί και ορεινοί οικισμοί του Δήμου αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και ελκυστικότητας.

sbak1

Η αύξηση του πληθυσμού των οικισμών του Δήμου Θέρμης ήταν ραγδαία, όπως φαίνεται στο χάρτη της περιόδου 2001-2011

Ο Δήμος Θέρμης καλείται, μέσω του σχεδιασμού του, να λάβει τις απαραίτητες πρόνοιες, προκειμένου να προλάβει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Κεντρική επιλογή του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης είναι η οργάνωση ενός νέου, φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών στην περιοχή του.
Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης:
• Ενισχύει τις λειτουργίες των τοπικών κέντρων για τη διευκόλυνση της κάλυψης των καθημερινών και άμεσων αναγκών των κατοίκων και τη μείωση των μετακινήσεων.
• Προωθεί την υλοποίηση πεζοδρομήσεων και αναπλάσεων για την υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών και ήπιων μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).
• Μειώνει τα μελανά σημεία, δηλαδή τις θέσεις υψηλής επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
• Προτείνει μέτρα για τη διαχείριση της στάθμευσης και τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης στα κέντρα των οικισμών του Δήμου.
• Ενισχύει τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προωθεί τις συνδυασμένες μεταφορές.
• Προάγει την υλοποίηση δράσεων από πλευράς Δήμου για την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα, προκειμένου να αλλάξει τις συνήθειες μετακίνησής τους.
• Βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας.
• Στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2.

sbak2

Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης:
• Είναι ένα Σχέδιο ρεαλιστικό.
• Είναι ένα Σχέδιο που σέβεται απόλυτα την αρχή της «χωρικής δικαιοσύνης», προβλέποντας παρεμβάσεις στο σύνολο των οικισμών του Δήμου και όχι μόνο σε κάποιους εξ’αυτών.
• Είναι ένα Σχέδιο άμεσης εφαρμογής.
Για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θέρμης επιδιώχθηκε η συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των ενδιαφερόμενων και των αρμόδιων φορέων:
• Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαβουλεύσεις: στα Βασιλικά, στον Τρίλοφο και στη Νέα Ραιδεστό (μια ανά Δημοτική Ενότητα) με τους πολίτες και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής του Δήμου. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την περιοχή στην οποία ζουν και εργάζονται. Οι προτάσεις των πολιτών συμπεριλήφθηκαν στις δράσεις του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης.
• Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς που υλοποιούν ή προγραμματίζουν έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή του Δήμου Θέρμης (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με τον Δήμο.
• Πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου στους κατοίκους τριών αντιπροσωπευτικών οικισμών του Δήμου Θέρμης (Θέρμη, Πλαγιάρι, Περιστερά), για την καταγραφή των συνηθειών μετακίνησης των κατοίκων, καθώς και των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές μετακινήσεις τους εντός του Δήμου Θέρμης, αλλά και στη σύνδεσή του με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
• Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης, όπου συζητήθηκαν οι τελικές του προτάσεις.

sbak3

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θέρμης παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.), στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα. Προβλέπεται να παρουσιαστεί και σε άλλους φορείς, που σχετίζονται με ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, ώστε να λάβει τη μέγιστη δυνατή αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξή τους.
Το επόμενο διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης θα ξεκινήσουν την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιτευγμάτων του θα γίνεται με συστηματικό τρόπο και με τη χρήση των ποσοτικών στοιχείων του Σχεδίου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο