Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Exif_JPEG_420Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της «Συμβουλευτική Υποστήριξης Σχολικών κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, σχολικού έτους 2017-2018» που υλοποίησε για άλλη μια χρονιά η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο απολογισμός μετρά επτά ενημερωτικές συναντήσεις με τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με γονείς, εκατόν τριάντα συνεδρίες ατομικής – οικογενειακής στήριξη, πέντε ομάδες γονέων με πάνω από εβδομήντα συμμετέχοντες, οκτώ ομάδες στήριξης εφήβων, έξι δίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο βιωματικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένες ομιλίες σε σχολικές μονάδες που αφορούσαν ζητήματα που απασχολούν τους γονείς στην καθημερινότητα με τα παιδιά και, ειδικότερα, στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο και το ρόλο των γονιών, τη διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών, τα όρια & την επιθετικότητα, τα ψηφιακά μέσα & το ρόλο των γονέων στη χρήση του διαδικτύου, την επικοινωνία στην οικογένεια και το σχολείο.


φωτο_ομαδα εφηβωνΣτόχος του προγράμματος, που διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή και συνεργασία των συμμετεχόντων της προηγούμενης χρονιάς ήταν η στήριξη και ενδυνάμωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών του Δήμου Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων. Μέσα από το πρόγραμμα δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους, γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με εξειδικευμένους σύμβουλους, ψυχολόγους και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούσαν. Η συμμετοχή παρέχονταν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος απαρτιζόταν αποκλειστικά από ψυχολόγους.
Αναλυτικά, στόχος των ενεργειών ενημέρωσης ήταν η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας και των γονέων όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις του προγράμματος με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις ενημερωτικές συναντήσεις με στελέχη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μία ανά δημοτική ενότητα, τρεις ενημερωτικές συναντήσεις με στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μία ανά δημοτική ενότητα και μία ενημερωτική συνάντηση με γονείς και κηδεμόνες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου.

Στο πλαίσιο της δράσης της συμβουλευτικής στήριξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 130 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης γονέων και μαθητών. Τα θέματα που απασχόλησαν περισσότερο ήταν οι σχέσεις παιδιών-γονέων και θέματα φιλίας, όρια εντός του οικογενειακού συστήματος, επιθετικότητα και βία στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, αδελφικές σχέσεις, άγχος επιδόσεων στο σχολείο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, προσαρμογή στο σχολείο μαθητών από το εξωτερικό, οικονομική, συναισθηματική κρίση/ διαζύγιο και συνέπειες στην ψυχολογία και συμπεριφορά των παιδιών, διαχείριση χρόνου μελέτης, εφηβεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Κύριος στόχος των ομάδων στήριξης γονέων ήταν να υποστηρίξει τους γονείς στο ρόλο τους και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αιτήσεις συμμέτοχης, φέτος, ξεπέρασαν τις 120 . Πραγματοποιήθηκαν πέντε συνολικά ομάδες γονέων σε σχολικές μονάδες του δήμου, τις όποιες παρακολουθήσαν σε περισσότεροι από 70 γονείς. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν με γονείς που είχαν παιδιά σε παρόμοιο αναπτυξιακό στάδιο και η θεματολογία ήταν σχετική με τις ανησυχίες και τα θέματα που αυτοί αντιμετωπίζουν και που αφορούσαν σε:
• καλύτερη γνωριμία με τα παιδιά και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και της ψυχολογίας της κάθε ηλικίας.
• κατανόηση των σημαντικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος γονιός & ενθάρρυνση του γονεϊκού ρόλου
• ερμηνεία και διαχείριση της αρνητικής συμπεριφοράς παιδιών
• ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση, αντιμετώπιση διφορούμενων μηνυμάτων, κ.α)
• ανάπτυξη υπευθυνότητας, ενθάρρυνσης, αυτοεκτίμησης και λήψης πρωτοβουλιών στα παιδιά
καθώς και σε ειδικότερα θέματα που προέκυψαν στις επιμέρους ομάδες και αφορούσαν στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση των γονιών (παιδικός θυμός – φοβίες, ζήλια, σεξουαλικότητα).
Παράλληλα, η Ομάδα Γονέων αποτέλεσε ένα πλαίσιο ουσιαστικής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών της Σχολικής Κοινότητας, με την έναρξη ανοιχτού διαλόγου κι επικοινωνίας μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.
Κάθε ομάδα πραγματοποίησε οκτώ δίωρες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών, σε εβδομαδιαία ή 15νθημερη απογευματινή βάση. Οι ομάδες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από ψυχολόγους.
Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση οκτώ στοχευμένων Ομαδικών Παρεμβάσεων δίωρης διάρκειας σε Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και λύκεια) του Δήμου Θέρμης. Μέσα στις ομάδες δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, να μοιραστούν εμπειρίες, να αντιπαρατεθούν και να επικοινωνήσουν. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα προγράμματα έχει δείξει ότι οι ομάδες αποτελούν ένα πλαίσιο ασφαλούς και δημιουργικής έκφρασης, αλλά και πειραματισμού και προσωπικής αναζήτησης των μαθητών.
Η λειτουργία των ομάδων καθορίστηκε με βάση θέματα που προέκυπταν μέσα στο σχολικό πλαίσιο και αφορούσαν στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, με τους γονείς και τους καθηγητές, τα ΜΜΕ και το ιντερνέτ, την επικοινωνία και την διαχείριση του άγχους. Οι ομάδες συντάχθηκαν με εθελοντική συμμετοχή, με όσους δηλαδή μαθητές επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου.
Οι ομάδες στήριξης εφήβων λειτούργησαν συμπληρωματικά προς τη δράση της ατομικής συμβουλευτικής, εμπλουτίζοντάς την με τη δυναμικότητα της ομαδικής αλληλεπίδρασης, αφού το σύστημα της σχολικής κοινότητας απασχολούν δυσκολίες κοινωνικής συμπεριφοράς, εμπλέκονται διαπροσωπικές σχέσεις και πολυεπίπεδα πρότυπα επικοινωνίας. Με την έννοια αυτή, η δράση της ομαδικής συμβουλευτικής δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδευτούν, με ασφαλείς και πλαισιωμένες συνθήκες, σε νέα πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και δημιουργικά να διαφοροποιηθούν σε επίπεδο προσωπικών στάσεων και αρχών.
Το βραχύχρονο βιωματικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε, στόχευε στην κινητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις δύσκολες καταστάσεις της σχολικής κοινότητας, χωρίς να εξουθενώνονται αλλά και χωρίς να απομακρύνονται από τους στόχους τους.
Σε έξι δίωρες, απογευματινές, συναντήσεις με θέμα τη «συνειδητή χρήση και καλλιέργεια αποτελεσματικών κοινωνικών δεξιοτήτων», επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν βιωματικά, εκείνα τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν & να εμπλουτίσουν τα αποθέματά τους.
Απώτερος στόχος ήταν η κατάκτηση τεχνικών που να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ξεπερνούν τις δυσκολίες, παραμένοντας ευέλικτοι και δημιουργικοί τόσο στο σχολείο όσο και στην προσωπική ζωή.
Οι εξειδικευμένες ομιλίες σε σχολικές μονάδες του δήμου αφορούν στην ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την υλοποίηση δίωρων αυτοτελών ενημερωτικών συναντήσεων από ψυχολόγο σε σχολικές μονάδες του δήμου Θέρμης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка