ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|


Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Καρδίας και Τριλόφου.
Μετά την κατασκευή της πρώτης φάσης που αφορούσε την κατασκευή δικτύου αγωγών μήκους 17.860μ στον οικισμό του Τριλόφου και μήκους 13.340μ στον οικισμό της Καρδίας, καθώς και τριών αντλιοστασίων, με την ταυτόχρονη σύνδεση του δικτύου με τους υφιστάμενους αγωγούς της  ΕΥΑΘ, -που έχουν αποδέκτη την ΕΕΛ του Αινεία-, κατασκευάστηκε και oλοκληρώθηκε και η Β΄ φάση του έργου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων – κατοίκων των περιοχών παρέμβασης να σπεύσουν προκειμένου να υποβάλλουν στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης το αίτημα σύνδεσής τους με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης της ευρύτερης περιοχής, με σημαντικά οφέλη που προκύπτουν με την ολοκλήρωσή του, τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης των κατοίκων των δύο Κοινοτήτων όσο και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους.

Ειδικότερα κατά τη Β΄ φάση του έργου αναλυτικά υλοποιή-θηκαν οι παρεμβάσεις :

Η κατασκευή εξωτερικού δικτύου σύνδεσης των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας με το κεντρικό αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ
Τρία (3) αντλιοστάσια ΑΝΤ Α, ΑΝΤ D, ANT 4
εξωτερικό βαρυτικό δίκτυο αγωγών Σ41 Φ250, Σ41 Φ400, καταθλιπτικούς αγωγούς HDPE 10 atm : 2 χ Φ225 ( εξωτερικό δίκτυο ), Φ90 ( εσωτερικό δίκτυο Καρδίας )
διάτρηση κάτω από την 29η Ε.Ο για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των 2 οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης σε πλήρη λειτουργία.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με ανακοίνωσή της, ειδοποιεί τους κατοίκους – ιδιοκτήτες ακινήτων, όπου έμπροσθεν αυτών διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, -και δεν έχουν έως σήμερα συνδεθεί-, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ώστε να υποβάλλουν αίτημα σύνδεσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Οικοδομική Άδεια
-Τοπογραφικό Διάγραμμα
-Τίτλος κτήσης
-Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης
-Πίνακας ποσοστών ιδιοκτητών (εάν υπάρχει).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης κ. Δαμιανός Ζελιλίδης με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου τόνισε :
“Ένα ακόμη έργο πνοής παραδίδεται στους συνδημότες μας, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας τους αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις, που με την ολοκλήρωσή τους έρχονται να λύσουν χρόνια προβλήματα, στις δύο Κοινότητες του Τριλόφου και της Καρδίας και να αναβαθμίσουν τις υποδομές στο Δήμο μας αλλά και την ποιότητα ζωής όλων μας”.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο