Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

deh 3Περισσότερες από 25 αιτήσεις κατατέθηκαν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης από ευάλωτους συνδημότες μας, με χαμηλά εισοδήματα που οι κύριες κατοικίες τους έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφηκαν έως τις 14/2/2018. Την περασμένη Παρασκευή 11 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ως αργά το μεσημέρι είχαν κατατεθεί περισσότερα από 25 αιτήματα συνδημοτών μας, στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, που βρίσκεται στην οδό Απ. και Γρ. Ταβάκη 28. Πρόκειται για αιτήσεις μόνιμων κατοίκων του Δήμου μας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οικογένειες με ανήλικα τέκνα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές, οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα, οικογένειες με προστατευόμενα μέλη ΑμεΑ και μέλη που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οικογένειες με άνεργα ενήλικα μέλη, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που κατοικούν  κυρίως στην περιφέρεια του Δήμου Θέρμης.

Όπως είναι γνωστό είχε προηγηθεί απόφαση του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου για τη συγκρότηση της επιτροπής, η οποία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και έως το τέλος Μαΐου, αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να ελέγξει τις αιτήσεις. Ειδικότερα, η επιτροπή θα αξιολογήσει την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των συνδημοτών μας, για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, καθώς και την άμεση επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: κ.Τιτέλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο και εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, εκπρόσωπο του Δήμου Θέρμης, τον κ. Σαββίδη Ιωάννη, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και ο τον κ. Κάρμα Γεώργιο Δ/ντή του καταστήματος πωλήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ( ΔΕΗ Α.Ε.). Συντονιστής της επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος.

deh 1

Θυμίζουμε ότι η χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος , αφορά καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος του βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και να έχει προσκομίσει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική αίτηση.
Δικαιολογητικά επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος
1) Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού φορολογικό έτος 2017 (χρήση 2016).
2) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού * φορολογικό έτος 2017 (χρήση 2016).
3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού * φορολογικό έτος 2017 (χρήση 2016).
4) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6) * Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) και άνω.
7) * Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• ενδέχεται να απαιτηθεί διενέργεια κοινωνικής έρευνας, επιτόπιας κατ’ οίκον επίσκεψης για τη επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού ή η προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων.
• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.
• Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
• Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
Στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ και του άρ. 2 της Γ.Δ. 5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ορίζονται τα παρακάτω:
Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικο­γένεια με τρία ανήλικα μέλη: 18.000 ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: 24.750 ευρώ.
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ.
– Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
– Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)ευρώ.
– Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
-Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Περιουσιακά κριτήρια:
1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.296110/24.1.2017απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής).

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка