Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ένα αίτημα δεκαετιών υλοποιείται με την ολοκλήρωση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Σχολαρίου» , ένα έργο πνοής για την περιοχή, με στόχο την απομάκρυνση των νερών της βροχής από τις εντός του οικισμού περιοχές. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αποχέτευσης των ομβρίων Κάτω Σχολαρίου, που ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο και ήδη ολοκληρώθηκαν, αναλυτικά δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν:


1. συλλεκτήριος αγωγός, μήκους 1.000 μ. περίπου (τσιμεντοσωλήνες με
εσωτερική διάμετρο από 60 εκ. ως 1,20 μ.), που θα παραλαμβάνει στο εξής
τα όμβρια από τα φρεάτια υδροσυλλογής-κανάλια υδροσυλλογής, καθώς και
από δευτερεύοντα αγωγό και θα τα διοχετεύει σε ρέμα, νότια του οικισμού
Κάτω Σχολαρίου.

2.  δευτερεύοντας αγωγός, μήκους 300 μ. περίπου (τσιμεντοσωλήνας
διαμέτρου 60 εκ.).
3.   36 φρεάτια (υδροσυλλογής και επίσκεψης).

4.     2 κανάλια υδροσυλλογής.

5.    37 συνδετήριοι αγωγοί (από PVC, εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ.), που θα
μεταφέρουν την παροχή από τα φρεάτια και τα κανάλια υδροσυλλογής στα
φρεάτια επίσκεψης και ένα τεχνικό εξόδου, στο σημείο εκβολής του
συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Το νέο έργο αποχέτευσης ομβρίων που παραδίδεται στους κατοίκους του Κάτω Σχολαρίου είναι συνολικού προϋπολογισμού €1.220.000, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο