ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Επιτροπών, σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Σχολής Γονέων για γονείς  παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης». Η Σχολή Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν στα όλα τα νηπιαγωγεία του δήμου και έχει σκοπό να ενδυναμώσει τους γονείς υποστηρίζοντάς τους στην αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης δυσκολιών και επίλυσης προβλημάτων.

Περιλαμβάνει πέντε (5) δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις, σε 15νθήμερη συχνότητα, με έναρξη την Τρίτη 7 Μαρτίου και ώρα 17:00-19:00. Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο και το μοίρασμα εμπειριών.

Παρότι η κάθε συνάντηση έχει διαφορετική θεματολογία, όπως αυτή καθορίζεται μαζί με τους γονείς στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, αποτελεί μέρος μιας ενιαίας διεργασίας η οποία προϋποθέτει τη συνεπή συμμετοχή των γονέων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής τους Αίτηση συμμετοχής στις σχολές γονέων – νηπιαγωγείων – δήμου Θέρμης και να την αποστείλουν στο email: epita@anatoliki.gr  έως τις 7 Μαρτίου.

Εναλλακτικά,μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ελευθερία Πήτα, ψυχολόγο, στο τηλέφωνο 2310463930, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο