Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Ξεκινά από τη Δευτέρα 27 Μαΐου, ο τέταρτος κύκλος συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ατομικό επίπεδο, ενώ έκλεισαν με επιτυχία ο δεύτερος και τρίτος κύκλος σε ομάδες όπου παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση των Κ.ΑΛ.Ο., το θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα εναλλακτικά μοντέλα των φορέων. Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον, κλάδος) καθώς και η διερεύνηση εναλλακτικών επιχειρηματικών ευκαιριών.
Ο τέταρτος κύκλος της συμβουλευτικής, που ξεκινά τη Δευτέρα 27/5/2019, θα είναι ατομική και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου. Τέλος, όλοι οι ενδιαφερόμενο,  μπορούν να λάβουν δωρεάν από την Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Θέρμης Ταβάκη 28, στη Θέρμη τα ειδικά εγχειρίδια με το εκπαιδευτικό υλικό α) για την ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και β) για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου και στην ιστοσελίδα του ACT SOCIAL

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020,

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313300731,32,33,25 με εσωτερικό 458 &
459 και το e-mail επικοινωνίας είναι: actsocial@thermi.gov.gr. “


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο