Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

IMG-ecc5ac61b2eaaacea84ba8fde5c65f3d-VΞεκίνησε από χτες  Δευτέρα 10/9 και προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό η διαδικασία υπόδειξης των ορίων των νέων αγροτεμαχίων στο πλαίσιο του Β΄ αναδασμού Βασιλικών.Δύο τοπογραφικά συνεργεία, εργάζονται παράλληλα στο Αγρόκτημα βρίσκονται καθημερινά στο Αγρόκτημα Βασιλικών και υποδεικνύουν τα όρια των νέων αγροτεμαχίων. Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία υπόδειξης είναι ουσιαστική, καθώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται εκεί για να παραλάβουν τη νομή τους. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τον τόπο και το χρόνο εργασιών των δύο συνεργείων, είτε από τη ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης, είτε από σχετικές ανακοινώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ (1)-1

Τα δύο συνεργεία θα ξεκινούν κάθε μέρα στις 08:00. Η μετάβασή τους στις ζώνες θα γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται παρακάτω.

1ο Τοπογραφικό Συνεργείο

Περιοχή ΙΙ

  • α) Ζώνες 1, 2, 3, 4, 21, 22 ημερομηνία υποδείξεως: 10-09-2018
  • β) Ζώνες 24, 23, 77, 9, 8, 11 ημερομηνία υποδείξεως: 11-09-2018
  • γ) Ζώνες 10, 12, 13, 15, 14 ημερομηνία υποδείξεως: 12-09-2018
  • δ) Ζώνες 44, 45, 53, 54, 55 ημερομηνία υποδείξεως : 13-09-2018

2ο Τοπογραφικό Συνεργείο

Περιοχή ΙΙ

  • α) Ζώνες 5, 6, 7, 19 ημερομηνία υποδείξεως: 10-09-2018
  •  β) Ζώνες 20, 18, 17, 16 ημερομηνία υποδείξεως: 11-09-2018
  • γ) Ζώνες 34, 33, 32, 36, 35, 43 ημερομηνία υποδείξεως: 12-09-2018
  • δ) Ζώνες 56, 63, 57, 61, 62, 64, 66, 65, 60 ημερομηνία υποδείξεως: 13-09-2018

Επίσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα είναι αναρτημένα στη δημοτική κοινότητα Βασιλικών σε χωριστούς κατά θέση πίνακες να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Για περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να πληροφορηθούν την ημερομηνία υπόδειξης των αγροτεμαχίων τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη δημοτική κοινότητα Βασιλικών τηλ. 2396330032 από τις 08:00 έως τις 14:00. Επισημαίνεται ότι η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του κτηματία. Η απουσία των ιδιοκτητών δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη των τεμαχίων τους.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка