Ανακοινώσεις|

A_webbaner-1Ξεκίνησε από τις 5/7 και λήγει στις 9/8 η πρώτη περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση:«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β κύκλος). Στην ηλεκτρονική σελίδα τουυπουργείου Οικονομίας(www.antagonistikotita.gr) περιλαμβάνεται όλη η πληροφόρηση για την δράση και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση με κάθε νέα πληροφορία για το πρόγραμμα. Βασικός στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η δράση σχεδιάστηκε από τις ειδικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης\και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων.

Κατηγορία Δικαιούχων Α:
– Νέες Επιχειρήσεις (60{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του προϋπολογισμού)
– Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
– Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
– Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του προϋπολογισμού)
– Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες: αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια:
Συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο.
Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων.
Έως 50.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 3 ατόμων και πάνω.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
2η περίoδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο