ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση οι οποίες θα γίνουν στην τοποθεσία «Φοιρός-Υδατόπυργος» (1435 αγροτεμάχιο) και στη θέση «Καλαμαριά» (990 αγροτεμάχιο) οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των έργων ύδρευσης του οικισμού της Θέρμης. Το έργο των δύο αυτών γεωτρήσεων, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ, αποτελεί μέρος των έργων ύδρευσης που ήδη κατασκευάζονται στην περιοχή επέκτασης Θέρμης (το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο).


Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν:
Διάτρηση, με τελική διάμετρο διάτρησης 9 5/8΄΄, σε βάθος 200± 20 m.
Διεύρυνση γεώτρησης από τη διάμετρο διάτρησης στη διάμετρο των 171/2΄΄, σε βάθος 220m
Διεύρυνση γεώτρησης από τη διάμετρο των 171/2΄΄, στη διάμετρο των 20΄΄, προκειμένου να τοποθετηθούν περιφραγματικοί σωλήνες Φ18΄΄, μέχρι το βάθος 40m από την επιφάνεια του εδάφους.
Σωλήνωση της γεώτρησης σε βάθος 200 ± 20 m, με κατάλληλους χαλυβδοσωλήνες Φ8΄΄, πάχους 5mm.
Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1,5΄΄, 150 m περίπου.
Τοποθέτηση περίπου 16m3 χαλικόφιλτρου σε κάθε γεώτρηση.
Εκτέλεση γεωφυσικών διαγραφιών σε όλο το μήκος της ασωλήνωτης γεώτρησης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο