Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου Bασιλικών – Μονοπηγάδου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 650.000 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Πρόκειται για άλλο ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
“Ξεκινά ένα έργο για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη και θα διευκολύνει την πρόσβαση και θα εξυπηρετήσει πολύ τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής” δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης. “Πρόκειται ακόμη μια επιτυχία του δήμου Θέρμης στην εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και συγκεκριμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας, από τη μία, που ετοίμασε τις μελέτες και της Δ/νσης Προγραμματισμού που ετοίμασε τα τεχνικά δελτία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ”.
Το έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου αφορά στην ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους 4,5χλμ και πλάτους 6 μέτρων, ο οποίος είχε υποστεί ζημίες και ανωμαλίες λόγω της συχνής χρήσης του από μεγάλα αγροτικά μηχανήματα. Για το λόγο αυτό, πέρα από την ασφαλτόστρωση το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την άρση των καταπτώσεων, την κατασκευή τριγωνικής τάφρου με οπλισμένο σκυρόδεμα 30 εκατοστών σε όλο το μήκος του δρόμου για την απορροή των ομβρίων, την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και διαγραμμίσεις.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο