Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

εμπρος

ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λακκιάς του ΟΑΕΔ, στο Δήμο Θέρμης, ανακοινώνει την εισαγωγή 120 μαθητών για το σχ. ετ. 2017-18. Οι εγγραφές άρχισαν τη Δευτέρα 12/06/2016. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι
Απολυτηρίου Γεν. ή Επαγγελμ. Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, από 12/6/2017 έως 31/8/2017.
1) Εάν προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.
2) Εάν δεν επιτευχθεί συμπλήρωση προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Αίτηση
Ο υποψήφιος μαθητής, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το
έντυπο «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις».
Β) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλο Σχολικό Τίτλο
Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας,
Δ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
Ε) Επίσημα έγγραφα, ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20 μαθητές
2. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20 μαθητές
3. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 20 μαθητές
4. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20 μαθητές
5. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων 20 μαθητές
6. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων 20 μαθητές

Στη διάρκεια των διετών σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι
Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες,
Έχουν σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
Παίρνουν επίδομα στέγασης και σίτισης, όσοι έχουν τις προϋποθέσεις
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην ΕΠΑΣ Λακκιάς, Δήμου Θέρμης
Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960–22769, 22508)
e-mail: epas.lakkia@oaed.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка