ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Κέντρα δια βίου μάθησης|

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρμης. Ο Δήμος Θέρμης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων
   τοπικής κοινωνίας (25 ώρες)
  • Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση (25 ώρες)
  • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά (25 ώρες)
  • Τοπική Ιστορία (25 ώρες)
  • Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου (150 ώρες)
  • Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες)

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν σε σχολεία του δήμου Θέρμης αναλόγως με τις αιτήσεις που συμπληρωθούν. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ από τους ενδιαφερόμενους στο κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου, στο ΚΕΠ των Βασιλικών, στο Κέντρο Κοινότητας Θέρμης και στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θέρμης που βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Θέρμης:

Τηλ. : 2313-300730

Ταχ. Διεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ 4, Θέρμη (επέκταση)

Email: kdvm@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο