ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

logotypo gia th dia vioy mathisiΑναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι μπορούν να αναζητήσουν τη συγκεκριμένη Πρόσκληση στο  link που παρουσιάζεται ακολούθως:


https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

logo

Παράλληλα σύμφωνα με τον Οδηγό Τήρησης που επισυνάπτεται ακολούθως, αξίζει να σημειωθεί ότι:
Σε οποιαδήποτε αναφορά στην Πράξης χρειάζεται το έμβλημα της Ένωσης το οποίο πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Η θέση και το μέγεθός του να είναι ανάλογη της κλίμακας του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΚΤ πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους, στους αιτούντες, στους συμμετέχοντες ή στο κοινό, πρέπει να περιλαμβάνει διατύπωση στην οποία αναφέρεται το παρακάτω κείμενο αυτούσιο:

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».”

Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Επίσης για την ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) στο πλήρες κείμενο της ανάρτησης θα πρέπει να υπάρχει ο παρακάτω σύνδεσμος που παραπέμπει στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ).

http://www.edulll.gr/
Αναλυτικά ο Οδηγός Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας παρουσιάζεται ακολούθως :

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο