Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

voskh kalhΤο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας ότι με την προσκόμιση της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ, μισθωτηρίου με ιδιώτη ιδιοκτήτη βοσκοτόπου (ή Δήμου ή Περιφέρειας) ή και βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ θα μπορούν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν τα κοπάδια τους προς τις θερινές βοσκές. Αυτό ισχύειυν σε περίπτωση που ο μετακινούμενος κτηνοτρόφος πρόκειται να εγκαταστήσει τα ζώα του σε μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων. Σε αντίθετη περίπτωση  – δηλαδή όταν μετακινηθεί σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων –  τότε δεν οφείλει να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Πρέπει ωστόσο να συντάξει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα ζώα του θα βρίσκονται για τους θερινούς μήνες στις σταβλικές εγκαταστάσεις όπως έχουν εγγραφεί στο σύστημα του ΟΣΔΕ.

provataΕιδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, σε θερινούς βοσκοτόπους όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις:
• Σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, τις οποίες κατέχει νομίμως ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κατανομή.
• Σε μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, για τις οποίες ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα προσκομίζει σχετική μίσθωση με ιδιώτη ιδιοκτήτη βοσκοτόπου ή με το Δήμο ή με την Περιφέρεια, στα όρια των οποίων βρίσκεται η ανωτέρω μη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου. Εάν δεν υπάρχει η μίσθωση μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ότι διαθέτει στη περιοχή του θερινού βοσκοτόπου σταβλικές εγκαταστάσεις ή να προσκομίσει αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ.Δ..Ε. στην οποία να φαίνονται οι θερινές σταβλικές εγκαταστάσεις αυτού.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να συντάσσεται από τον κτηνοτρόφο υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα ζώα του θα ευρίσκονται για τους θερινούς μήνες στις σταβλικές εγκαταστάσεις όπως έχουν εγγραφεί στο σύστημα Ο.Σ.Δ.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης στα Βασιλικά (π.Δημαρχείο- Γραφείο 3) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τις ώρες 8:30π.μ.-14:00μ.μ. και στο τηλέφωνο: 2396330032.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка