Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

DHMARXEIOΣτην πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού συνολικά ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρούν τα «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ του Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Πρόκειται για ένα άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εικαστικών, με Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, Η Σύμβαση θα διαρκέσει μέχρι τις 31-8-2018 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί, 4ωρης απασχόλησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση και η αίτηση πρόσληψης παρουσιάζεται ακολούθως:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για προσληψη προσωπικού ΝΠΔΔ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка