Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

AGROTEMAXIAΜε καλούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υπόδειξης των ορίων των νέων αγροτεμαχίων στο πλαίσιο του Β΄ αναδασμού Βασιλικών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, Απόστολο Τσολάκη “Ολοκληρώνονται οι εργασίες υπόδειξης στην Περιοχή 2 και την Υποπεριοχή 1. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει η Περιοχή 1, ενώ ξεκινούν οι εργασίες στην τελευταία περιοχή 3. Τα δύο συνεργεία που εργάζονται παράλληλα στο Αγρόκτημα θα ξεκινούν κάθε μέρα στις 08:00 το πρώτο και στις 08:30 το δεύτερο. Οι σχετικές ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης.
Οι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα είναι αναρτημένα στους χωριστούς κατά θέση πίνακες καλούνται να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Η μετάβασή των συνεργείων στις ζώνες θα γίνεται  με τη σειρά που αναγράφεται παρακάτω:

Συνεργείο Α αναχώρηση στις 08:00

Υποπεριοχή Ι α) Ζώνες 121, 119, 116, 117 ημερομ. υποδείξεως : 01-10-2018

Περιοχή Ι & Ζώνες 153, 171 ημερομ. υποδείξεως : 01-10-2018

Περιοχή Ιβ) Ζώνες 133, 136, 135, 137, 138, 139 ημερομ. υποδείξεως : 02-10-2018

Περιοχή Ι & ΙΙΙ γ) Ζώνες 172, 173, 174, 175, 253, 150, 151 ημερομ. υποδείξεως :03-10-2018

Περιοχή ΙΙΙ δ) Ζώνες 154, 156, 157, 155 ημερομ. υποδείξεως : 04-10-2018

 

Συνεργείο Β αναχώρηση στις 08:30

Περιοχή Ι. α) Ζώνες 128, 127, 129, 130, 131, 132, 134 ημερομηνία υποδείξεως:01-10-2018

»β) Ζώνες 140, 143, 142, 141 ημερομηνία υποδείξεως : 02-10-2018

»γ) Ζώνες 144, 145, 146, 147, 148, 149 ημερομηνία υποδείξεως : 03-10-2018

Περιοχή ΙΙΙ.δ) Ζώνες 160, 162, 161, 163, 165, 166 ημερομηνία υποδείξεως : 04-10-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να πληροφορηθούν την ημερομηνία υπόδειξης των αγροτεμαχίων τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη δημοτική κοινότητα Βασιλικών τηλ. 2396330032 από τις 08:00 έως τις 14:00. Επισημαίνεται ότι η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του κτηματία. Η απουσία των ιδιοκτητών δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη των τεμαχίων τους.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο