ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

 

AfisasxolΟ απολογισμός των δράσεων περιλαμβάνει 126 συνεδρίες, ομάδες γονέων στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 100 γονείς, ομάδες εφήβων με ομαδικές συναντήσεις και βιωματικά σεμινάρια για καθηγητές.

Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και τα αιτήματα στήριξης του συνόλου της σχολικής κοινότητας, ηΑντιδημαρχία Παιδείας, δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Θέρμης υλοποίησε πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, συμβάλλοντας αποτελεσματικάστην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων αλλά και την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών κοινοτήτων του Δήμου. Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στόχευε ανάπτυξη παρεμβάσεων και υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης των σχολικών κοινοτήτων όλων των βαθμίδων του Δήμου Θέρμης, αλλά και στην πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων, μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους/ες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούν, έχοντας κοντά τους έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, έναν ψυχολόγο.

Αναλυτικά,πραγματοποιηθήκαν δράσεις ατομικής και οικογενειακής συμβουλευτικής στήριξης, ομάδες στήριξης γονέων, ομάδες στήριξης εφήβων και βραχύχρονα σεμινάρια εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 126 συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούςόλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Θέρμης. Τα κύρια θέματα τα οποία έθεσαν ως αίτημα οι μαθητές/τριες και οι γονείς αφορούσαν: ζητήματα σχέσεων παιδιών-γονέων, ορίων εντός του οικογενειακού συστήματος, επιθετικότητας και βίας στις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων, σχέσεις μεταξύ αδερφών, άγχος για τις επιδόσεις στο σχολείο αλλά και για τις επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κ.α.

Όλες οι συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές, είχαν συμβουλευτικό και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα και διέπονταν από τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών των συναντήσεων. Όπου κρινόταν απαραίτητο, πραγματοποιήθηκαν παραπομπές.

Ομάδες Στήριξης Γονέων

Υλοποιήθηκαν έξι (6) Ομάδες Στήριξης Γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές/σχολικές μονάδες του δήμου. Κάθε ομάδα πραγματοποίησε οκτώ (8) δίωρες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών, σε 15νθημερη ή εβδομαδιαία βάση.Οι ομάδες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από τρεις (3) ψυχολόγους.

Οι Ομάδες Στήριξης Γονέων είχαν στόχο να παρέχουν γνώσεις και πληροφόρηση (απόψεις της επιστήμης) και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, να αξιοποιήσουν τα «δυνατά στοιχεία» της οικογένειας για να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε προσωπικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, να θέσουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού και τέλος, στην πρόληψη προβλημάτων και στην προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του

Στις συναντήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 100 γονείςκαι τα βασικά θέματα που διαχειρίστηκαν ήταν: Σχεδιάζοντας το προφίλ του ιδανικού γονέα, τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας -Ανάγκες, ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά στάδια ανάπτυξης, Εφηβεία: ο δρόμος προς την ανεξαρτησία, Οικογένεια: Μορφές, όρια, Σχέσεις γονέων παιδιιών -εφήβων, συγκρούσεις, επιρροή συνομηλίκων, Συναισθήματα, Ενθάρρυνση & Αυτοεκτίμηση, Επικοινωνία – Ενεργητική ακρόαση, Σχολείο & Γονεϊκή Εμπλοκή & συμμετοχή, Απώλεια & αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, Κατάθλιψη, Εξαρτήσεις & Διαδίκτυο, Σεξουαλικότητα & έφηβοι, Άγχος και εξετάσεις

Σε κάθε ομάδα συζητήθηκαν ερωτήσεις και απορίες των γονέων τόσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όσο και μετά το πέρας των συζητήσεων και αφιερώθηκε επιπλέον χρόνος σε προσωπικές ερωτήσεις γονέων. Οι γονείς στήριξαν το θεσμό των συναντήσεων και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις. Κάποιοι από αυτούς κατέθεταν ,παράλληλα ή μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αιτήματα για ατομική στήριξη τους στη διαχείριση προσωπικών θεμάτων που τους απασχολούσαν.

Ομάδα Στήριξης Εφήβων

Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση Στοχευμένων Ομαδικών Παρεμβάσεων σε μαθητές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης. Ο στόχος των συναντήσεων ήταν να αποκτήσουν οι έφηβοι τα απαραίτητα «εργαλεία» για την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους ώστε να καταφέρουν να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τη δυσφορία που τους προκαλεί το έντονο άγχος με τη βοήθεια συζητήσεων, ειδικά διαμορφωμένων βιωματικών ασκήσεων, τεχνικών αναπνοής και χαλάρωσης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά Δεκατέσσερις (14) Ομαδικές Συναντήσεις σε ομάδες Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 7 διαφορετικά σχολεία (3 Γυμνάσια & 4 Λύκεια), δίωρης διάρκειας.

Βραχύχρονα Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο τετράωρων βιωματικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: “Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους: ζητήματα ψυχοκοινωνικών σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο”. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερο, την πρόληψη της αρνητικής συμπεριφοράς των μαθητών και την αναζήτηση πρακτικών εργαλείων για να συζητήσουν με τα παιδιά θέματα που αφορούν αξίες και κοινωνικά ζητήματα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 35 εκπαιδευτικοί.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο