Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης και η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνουν τους κυνηγούς συνδημότες μας για την υπογραφή της νέας ρυθμιστικής Διάταξης για τη θήρα. Ειδικότερα, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, με τις ρυθμίσεις θήρας (Ρυθμιστική κυνηγιού) και τον καθορισμό της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την νέα κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020 καθορίζονται ως εξής:
Με την δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ καθορισμού των τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού σε συνδυασμό με την δημοσίευση και της υπουργικής απόφασης καθορισμού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους ξεκινάει η διαδικασία θεώρησης των αδειών κυνηγιού από τα δασαρχεία της χώρας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε, έκανε αποδεκτή την πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) για αύξηση κατά πέντε (5) ευρώ της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών, που είναι μέλη στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Κυνηγετικούς Συλλόγους για την έκδοση άδειας θήρας. Η αποδοχή της πρότασης της ΚΣΕ σχετίζεται με την ανάγκη αυξημένης θηροφύλαξης και της απρόσκοπτης εκτέλεσης των σχετικών προγραμμάτων από τους ιδιωτικούς φύλακες Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.


Για όσους κυνηγούς εκδίδουν άδεια θήρας μέσω των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων, η αύξηση αυτή θα έχει ως συνέπεια η τιμή της να αυξηθεί κατά πέντε ευρώ σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά, στη περίπτωση που δεν έχει αλλάξει η έκτακτη εισφορά υπέρ του Κ.Σ. ή υπέρ της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας. Εαν το ποσό των έκτακτων εισφορών έχει αυξηθεί, η αύξηση της τιμή της άδειας θήρας θα είναι είναι μεγαλύτερη από πέντε ευρώ.
Τη νέα κυνηγετική περίοδο δεν θα υπάρχει όριο στη κάρπωση του αγριόχοιρου. Η κάρπωση θα γίνεται χωρίς περιορισμό ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζει ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται προληπτικά και επικουρικά των λοιπών μέτρων που λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα μας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που έχει πλήξει γειτονικές βαλκανικές χώρες και αποτελεί εν δυνάμει πρόβλημα και για την Ελλάδα.


Τη προηγούμενη κυνηγετική περίοδο (2018-2019) η κάρπωση του αγριόχοιρου είχε ως περιορισμό τα 10 θηρευθέντα άτομα, ανά ομάδα κυνηγών, σ΄όλη τη χώρα.

Το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι τώρα μειώνεται από τα 10 στα 8 θηρευόμενα πτηνά ανά κυνηγό. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, για το θέμα αυτό έχουν εκφραστεί διαφορετικές θέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που ξεκινούν από τη διατήρηση του αριθμού και φτάνουν μέχρι την πλήρη απαγόρευση. Η μείωση του ημερήσιου ορίου κάρπωσης κατά δύο τρυγόνια είναι ένα πρώτο βήμα της πολιτείας μέχρι τη διεξαγωγή οριστικής μελέτης για το θέμα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος με ανάθεση σχετικής ερευνητικής μελέτης.


Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για τοτρυγόνι. Τη προηγούμενη κυνηγετική περίοδο (2018-2019) μειώθηκε από τα 12 στα 10 θηρευθέντα πτηνά ανά κυνηγό.

Αναλυτικά για τα τέλη έκδοσης αδειών η απόφαση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020 ως ακολούθως:

Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων:
Κατηγορίες τελών Ποσό σε ευρώ (€)
Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ
Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α’).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές Κυνηγετικές Περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:
Διάρκεια της άδειας θήρας Τέλος σε ευρώ (€)
α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
3.3. Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/Α’), σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α’) και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) που αφορούν στη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο