Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

water deyadeya fwtoΞεκίνησε και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014-2020”  WATER RESCUE, που αφορά στην Αποδοτικότητα των υδατικών πόρων και τη συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΥΑ Θέρμης. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000€), που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και προσαρμογή κοινού μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στη μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο παροχής, την αύξηση της εξοικονόμησης και τη μείωση της κατανάλωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού.


Στις 25 Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή της υπεύθυνης του έργου από την Ειδική Γραμματεία του Interreg κ. Georgieva Galina και εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η εντατικοποίηση των ρυθμών υλοποίησης του έργου.
Να θυμίσουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα και της ποσότητας του μη ανταποδοτικού νερού, βελτίωση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο,  βελτίωση της ποιότητάς του με την in-line χλωρίωση και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, η μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η βελτίωση της οικολογικής τους κατάστασης.  Παράλληλα οι δράσεις του έργου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης και ενός κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής.

νερο 1νερο 3

Σημαντική θα είναι επίσης και η εξοικονόμηση νερού που θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των απωλειών στα δίκτυα διανομής και της αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ιδίως στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την ευημερία του συνόλου των πολιτών. Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο ετών, κατά τα οποία πρωτίστως θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των δημοτών μας, η ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως για τους πολίτες, αλλά  και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή δικαιούχους, ο προσδιορισμός, η ανταλλαγή και η διάδοση ενός συνόλου δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εμπειριών (καλών πρακτικών) σε σχέση με το αντικείμενο του έργου με την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή αποτελεσμάτων, κλπ) για την παρουσίαση και τη διάδοση των επιλεγμένων καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Θυμίζουμε ότι στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν οι:

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ)

Ελλάδα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης

Ελλάδα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού

Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ελλάδα

Ο Δήμος Kardjali και

Βουλγαρία

Ο Δήμος Gotse Delchev

Βουλγαρία

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο