ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

 

AGROTEMAXIAΜετατοπίζονται κατά μία μέρα, λόγω της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών, οι εργασίες των συνεργείων για την υπόδειξη νέων ιδιοκτησιών στο πλαίσιο του Β’ Αναδασμού. Τα δύο συνεργεία που εργάζονται παράλληλα στο Αγρόκτημα θα ξεκινούν κάθε μέρα στις 08:00 το πρώτο και στις 08:30 το δεύτερο. Οι σχετικές ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμη
Οι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα είναι αναρτημένα στους χωριστούς κατά θέση πίνακες καλούνται να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Η μετάβασή των συνεργείων στις ζώνες θα γίνεται  με τη σειρά που αναγράφεται παρακάτω:

Συνεργείο Α αναχώρηση στις 08:00

Υποπεριοχή Ι α) Ζώνες 121, 119, 116, 117 ημερομ. υποδείξεως : 02-10-2018

Περιοχή Ι & Ζώνες 153, 171 ημερομ. υποδείξεως : 02-10-2018

Περιοχή Ιβ) Ζώνες 133, 136, 135, 137, 138, 139 ημερομ. υποδείξεως : 03-10-2018

Περιοχή Ι & ΙΙΙ γ) Ζώνες 172, 173, 174, 175, 253, 150, 151 ημερομ. υποδείξεως :04-10-2018

Περιοχή ΙΙΙ δ) Ζώνες 154, 156, 157, 155 ημερομ. υποδείξεως : 05-10-2018

 

Συνεργείο Β αναχώρηση στις 08:30

Περιοχή Ι. α) Ζώνες 128, 127, 129, 130, 131, 132, 134 ημερομηνία υποδείξεως:02-10-2018

»β) Ζώνες 140, 143, 142, 141 ημερομηνία υποδείξεως : 03-10-2018

»γ) Ζώνες 144, 145, 146, 147, 148, 149 ημερομηνία υποδείξεως : 04-10-2018

Περιοχή ΙΙΙ.δ) Ζώνες 160, 162, 161, 163, 165, 166 ημερομηνία υποδείξεως : 05-10-2018

Για περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να πληροφορηθούν την ημερομηνία υπόδειξης των αγροτεμαχίων τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη δημοτική κοινότητα Βασιλικών τηλ. 2396330032 από τις 08:00 έως τις 14:00. Επισημαίνεται ότι η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του κτηματία. Η απουσία των ιδιοκτητών δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη των τεμαχίων τους.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο