ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Ματαιώνεται με 325/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Θέρμης η διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: “Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θέρμης”. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση μετά την τροποίηση της σχετικής μελέτης και των όρων της διακήρυξης ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο