Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας της παραγωγής σκυροδέματος της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.”.

Έως και την 1η Αυγούστου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας της παραγωγής σκυροδέματος της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.”, η οποία προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 338, 339, 340, και 346 αγροτεμάχια της Ν. Ραιδεστού.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Θέρμης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=24. >

Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο ΗλεκτρονικοΠεριβαλλοντικό Μητρώο.

Το έργο “μονάδας της παραγωγής σκυροδέματος της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.” ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α 125.

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 289).

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, τηλ 2313325507.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο