ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 18652/4-6-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έντεκα ( 11 ) ατόμων  ειδικότητας :

α) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄κατηγορίας (5 θέσεις) και

β) ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων ( 6 θέσεις)  με έως και 4/μήνη  σύμβαση εργασίας και με οριστική ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 13η – 09- 2020 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: info@thermi.gov.gr από 09-06-2020 έως και  12-06-2020.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα . 2313-300742, 743, 747.

Ακολούθως παρουσιάζονται η σχετική προκήρυξη καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής σε αυτή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο