ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΗ διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών που συνδράμουν τη δοκιμαζόμενη κοινωνία αποτελεί τον στόχο της έρευνας που πραγματοποιεί ο δήμος Θέρμης και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήμου Θέρμης.
Η έρευνα αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπιστούν τα κενά και οι ελλείψεις σε υπηρεσίες και κοινωνικές δομές. Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των ευρημάτων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και στην καθιέρωση νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η έρευνα διεξάγεται από κοινωνικούς επιστήμονες (συνεντευκτές) του δήμου Θέρμης κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2015. Προς απόδειξη της ταυτότητάς τους οι συνεντευκτές θα φέρουν επιστολή στην οποία θα δηλώνεται το όνομά τους, με φωτογραφία τους και θα είναι υπογεγραμμένη πρωτότυπα από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο και την πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήμου Θέρμης» Άννα Μίχου, υπό την εποπτεία των οποίων διενεργείται η συγκεκριμένη έρευνα.
Οι συνεντευκτές θα βοηθήσουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιο της έρευνας για να μπορέσουν οι πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο ∆ήμος Θέρμης και το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήμου Θέρμης», αρμοδιότητα του οποίου είναι κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, διαβεβαιώνουν για το απόρρητο των ευαίσθητων και προσωπικών σας δεδομένων και εγγυώνται την ανωνυμία του κάθε πολίτη που θα συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.

Εναλλακτικά, για όποιον θέλει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μπορεί να το βρει στην εφημερίδα του δήμου Θέρμης “Θέρμης Δρώμενα αλλά και εδώ . Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορείτε να τα παραδίδετε:
Θέρμη: Στο Δημαρχείο (ισόγειο)
Τριάδι: Ιατρείο ΚΑΠΗ
Ν. Ρύσιο: Δημοτικό κατάστημα
Ν. Ραιδεστό: Δημοτικό κατάστημα
Τρίλοφος: Δημοτικό κατάστημα – ΝΠΔΔ
Βασιλικά: Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Πλαγιάρι: Δημοτικό κατάστημα – ΚΕΠ
Πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του
Νομικού Προσώπου στη διεύθυνση:
socialthermi@gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο