ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ενόψει της χορήγησης από τον Δήμο άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΕΣ), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση -πρόσκληση:

Άδεια άσκησης υπαιθρίου στασ.εμπορίου


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο