Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 προχωρά ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους, καταρτίζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και συντάσσεται ο Προϋπολογισμός των Δήμων για το επόμενο.

Η διαδικασία για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης του προγράμματος και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020, μία διαδικασία που περιλαμβάνει προτάσεις, γνωμοδοτήσεις, διαβούλευση και αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020.

Για το λόγο αυτό, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Απόστολος Τσολάκης κάλεσε τους προέδρους των κοινοτήτων να προτείνουν νέες δράσεις, έργα και εργασίες για τον κάθε οικισμό και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς να ενημερώσουν την Τεχνική Υπηρεσία.α να προτείνουν νέα έργα, τονίζοντας ότι αυτά που εκτελούνται και είναι δρομολογημένα για το άμεσο μέλλον αφορούν σε κάθε είδους υποδομές σε όλους τους οικισμούς χωρίς αυτό να σημαίνει, απαραιτήτως ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

Σύμφωνα με τον κ. Τσολάκη “η όλη διαδικασία είναι πρόωρη, αφού υπολείπονται περίπου έξι μήνες του τρέχοντος έτους, εντός των οποίων η Τεχνική Υπηρεσία προγραμματίζει τη δημοπράτηση αρκετών έργων. Η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης της εξέλιξης των διαδικασιών για έργα που ήδη εκτελούνται, έχουν δημοπρατηθεί ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν, επηρεάζει τη σύνταξη του νέου Τεχνικού Προγράμματος”. “Παρόλα αυτά,” σημειώνει, “οφείλουμε να ακολουθήσουμε τη νομοθεσία και μέσα από μία διαδικασία διαβούλευσης να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος για τα θέματα που αφορούν τις κοινότητες και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο