ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

στρατόιΟι γεννημένοι το έτος 1999 στρατεύσιμοι μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής έως και 31/3/2017 στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ(από την αρμόδια ΔΟΥ)

Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από το www.amka.gr)

Όσοι έχουν προβλήματα υγείας υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις που περιγράφουν με σαφήνεια την πάθηση. Επιπλέον για ταχύτερη και πληρέστερη επικοινωνία οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν και το emailτους. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. Όσοι δεν τηρούν την παραπάνω υποχρέωσή τους υπέχουν διοικητικές κυρώσεις.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο