ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης  προσκαλεί στην κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Θέρμης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26158/27-7-2020 ( ΑΔΑ 9Ξ6ΦΩΡΣ-ΛΚ6).  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Οι υποψήφιοι  αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: info@thermi.gov.gr

Πληροφορίες: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2020


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο