ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

05KEAΣε ποιές περιπτώσεις και πότε χρειάζεται να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή νέα υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους του ΚΕΑ ενημερώνει το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης και καλεί τους δικαιούχους για νέα υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων. Σε σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει αναλυτικά τους ωφελούμενους:

Αν  υποβάλατε αίτηση τον Φεβρουάριο 2017, η οποία εγκρίθηκε και ξεκινήσατε να πληρώνεστε τον Μάρτιο 2017, αλλά δεν υποβάλλατε καμία τροποποίηση έως τον Φεβρουάριο 2018, απαιτείται ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (πριν συμπληρωθουν οι 12 μήνες από την πρώτη αίτηση) ή ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (αν παρέλθει το διάστημα των 12 μηνών χωρίς καμία τροποποίηση) για συνέχιση της επιδότησης.

Για νέα υποβολή της αίτησης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 Έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ).

Έντυπο Ε1 από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Για ανέργους, δελτίο ανεργίας.

Για αλλοδαπούς, άδεια παραμονής (φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας).

Πληροφορίες για τα εισοδήματα του ακριβώς προηγούμενου 6μήνου από το μήνα υποβολής της αίτησης (π.χ Αύγουστος 2017-Ιανουάριος 2018 για αιτήσεις Φεβρουαρίου) όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων (εάν υπάρχουν). Αφορά το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή, εξαιρούνται: επίδομα αναδοχής και επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από την πρόνοια. Εισοδήματα αποδεικνύονται από ενημέρωση βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση αποδοχών.

Σε περίπτωση ενοικίου, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Εάν υπάρχει παραχώρηση, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου, αλλά και λογαριασμό ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (στο όνομα του αιτουμένου).

Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

e-mail και αριθμό τηλεφώνου.

ΕΝΦΙΑ 2017 (αξία ακίνητης περιουσίας).

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη ΔΕΚΟ και μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό περί παραχώρησης.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσκομίζεται αποδεικτικό μονογονεϊκότητας.

Για άτομα ανίκανα για εργασία έως 65 ετών, απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ.,

Σημειώνεται ότι, αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των δικαιούχων ΚΕΑ, που είχαν δηλωθεί κατά την αρχική υποβολή αίτησης, αυτοί πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, στους οποίους υπάγονται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία, οικογενειακά ή και οικονομικά. Εάν, για παράδειγμα, ωφελούμενος ΚΕΑ εισέπραξε τον Ιανουάριο 2018 οικογενειακό επίδομα και δεν το έχει δηλώσει, πρέπει να το δηλώσει μέσα στον μήνα Φεβρουάριο 2018. Εάν δε δηλωθεί οποιαδήποτε μεταβολή, τότε επανεξετάζεται και η καταβολή του επιδόματος.Οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ είναι σκόπιμο να γνωρίζουν επιπλέον υποχρεώσεις τους. Ότι δηλαδή δεν θα είναι πλέον δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, εάν στο νοικοκυριό έχουν ανήλικα μέλη, τα οποία δεν φοιτούν ή διακόπτουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αναστέλλεται, επιπρόσθετα, η επιδότηση όταν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της περιοχής τους. Για όσους έχουν κάνει τροποποίηση, το διάστημα επιδότησης παρατείνεται από τον μήνα τροποποίησης και για 12 μήνες. Παράδειγμα: κάποιος που έκανε τελευταία τροποποίηση τον Δεκέμβριο του 2017 δικαιούται ΚΕΑ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης

Μορφίδου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός (συντονίστρια), m.morfidou@thermi.gov.gr

Πιστόλα Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός, e.pistola@thermi.gov.gr

Συμεωνίδου Βασιλεία, Ψυχολόγος, v.symeonidou@thermi.gov.gr

Κακάνη Ελισάβετ, Διοικητική Υπάλληλος, e.kakani@thermi.gov.gr

είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Διεύθυνση: Aπ. & Γρ. Ταβάκη 28, 57001, Θέρμη

(Γραμμή 60, 66 & 67 ΟΑΣΘ, στάση 36033: Χάνι)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313- 300739 (Ακολουθείτε τις οδηγίες, επιλέγετε το 1)

mail επικοινωνίας: kentro-koinotitas@thermi.gov.gr

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο