Ανακοινώσεις|

Κάλεσμα από τη Στρατολογία για τους γεννηθέντες το 1998 εξέδωσε η Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, που καλεί τους γεννηθέντες το 1998 να καταθέσουν δελτία απογραφής.

Ανακοίνωση

«Από τη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται όπ όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1998 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θέρμης, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής έως 31/03/2016 προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, φωτοτυπία αυτής, καθώς και τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είτε στη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 158) είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ. Τονίζεται όη σε περίπτωση που η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρωθεί μετά τις 31 Μαρτίου 2016, επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005/τ.Α’».


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο