Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ημερίδα με θέμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών των ΟΤΑ» διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Interreg Europe – SUPPORT.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Καλαμαριάς.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει όπως είναι γνωστό σε εταιρικό σχήμα με άλλες εννέα χώρες στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου
INTERREG “SUPPORT” – Support Local Governments in Low Carbon Strategies.


Το έργο INTERREG “SUPPORT” εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις για την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και υποστηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση των πολιτικών βιώσιμης ενέργειας. Το έργο δίνει έμφαση στα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) των Δήμων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων, που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υποδομών και στην εξοικονόμηση πόρων.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε, από εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε το έργο «SUPPORT» ως μέσο υποστήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια και η πρόσκληση του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων, σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική του Π.Ε.Π, από εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 54 δημοτικά και δημόσια κτίρια επιλέχθηκαν για ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προκαλώντας την αύξηση του προϋπολογισμού της από τα 26, 7 εκατομμύρια αρχικά σε περίπου 40 εκατομμύρια Ευρώ.
Επίσης, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των Δήμων Θεσσαλονίκης και Σερρών, τα κτίρια που επιλέχθηκαν από την πρόσκληση, για τα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Τέλος, παρουσιάστηκε Σχέδιο Δράσης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου “SUPPORT”, για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια/δημοτικά κτίρια και υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και πρόταση για δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ενέργειας που θα λειτουργεί στην Π.Κ.Μ, για τη παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων των δημοτικών κτιρίων, με τη υποστήριξη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка