ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςTη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν στο αγρόκτημα των Βασιλικών οι διαδικασίες αναδασμού, που ολοκληρώθηκαν το 2003 με την παράδοση των τίτλων κυριότητας των νέων αγροτεμαχίων στους δικαιούχους. Ο Α’ αναδασμός αφορούσε σε μέρος μόνο του αγροκτήματος, έκτασης περίπου 12.000 στρ., ενώ για το υπόλοιπο τμήμα, έκτασης περίπου 8.500 στρ., οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι το 2002 και διακόπηκαν στις αρχές του 2007 (Β’ αναδασμός).
Μετά τη συνένωση των δήμων μέσω του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, η νέα Διοίκηση του Δήμου Θέρμης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του αναδασμού που είχαν διακοπεί. Έτσι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών αναδασμού, και αφού ξεπεράστηκαν πολλά θεσμικά προβλήματα, τεχνικής και νομικής φύσεως, ο Δήμος Θέρμης ανέθεσε με διαγωνισμό τη μελέτη σε ιδιωτικό γραφείο. Η εκπόνηση της μελέτης Β’ αναδασμού, προϋπολογισμού €522.000, άρχισε στις αρχές του 2015 και οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την εποπτεία των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
Το κόστος της μελέτης καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες της μελέτης:
1. Νέες τοπογραφικές αποτυπώσεις και επικαιροποίηση παλαιών
2. Σύνταξη κτηματολογικών χαρτών
3. Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από τις αρχικές εργασίες του αναδασμού και με βάση τα στοιχεία του Κτηματολογίου
4. Έλεγχος μέρους των αγροτεμαχίων από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες.
Οι παραπάνω εργασίες ακολουθούν πιστά το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σύμβαση, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των εργασιών θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017, με τη μεταγραφή των νέων αγροτεμαχίων στο Υποθηκοφυλακείο.
Από τις 27.8.2015 και για χρονικό διάστημα 30 ημερών είναι αναρτημένοι οι κτηματολογικοί χάρτες και οι κτηματολογικοί πίνακες των φερόμενων ιδιοκτητών στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών, όπου έχει εγκατασταθεί ομάδα ειδικών που, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για κάθε σχετικό θέμα που τους απασχολεί.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Κοινοτικό Κατάστημα, προκειμένου να ενημερωθούν, να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή να αναζητήσουν επιπλέον στοιχεία, που τυχόν χρειάζονται.
Το έργο είναι εξαιρετικά σπουδαίο για την ανάπτυξη των Βασιλικών και η συνεργασία όλων, και ιδίως των φερομένων ιδιοκτητών, σε όλη την πορεία αυτού, είναι απαραίτητη.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο