ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2015-2016 (πρόσκληση 2100/16-7-2015) και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ για τη λειτουργία των Δομών ΚΔΑΠ (πολιτιστικών τμημάτων) που υλοποιεί η ΔΕΠΠΑΘ και οι μητέρες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα, έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ, επί των οδών Καραολή & Δημητριού – Καπετάν Χάψα στη Θέρμη και στα τηλέφωνα 2310463423 – 2310461655.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Ενημερώνουμε όλες τις μητέρες που έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή των παιδιών τους σε δομές ΚΔΑΠ και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θέρμης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ότι θα πρέπει άμεσα να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων διότι σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαδικασία ένστασης έως 10 Σεπτεμβρίου στις 14:00 μμ.

Πληροφορίες και βοήθεια σύνταξης των ενστάσεων στα γραφεία του νομικού προσώπου Δήμου Θέρμης στον Τρίλοφο, τηλ. 2392330214, 219, 213.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο