ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

sxedio deksamenhs
Ομόφωνο ναι από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, στο πλαίσιο της χθεσινής του συνεδρίασης, στην πράξη ένταξης ενός ακόμη σημαντικού έργου της ΔΕΥΑ με τίτλο “ Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης” προϋπολογισμού εννέα (9) εκατομμυρίων ευρώ. Η υλοποίησή του θα συμβάλει στην πλήρη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του δικτύου.
Ειδικότερα, με στόχο το σχεδιασμό του δικτύου ύδρευσης στο συγκεκριμένο Δημοτικό Διαμέρισμα ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σημερινών αλλά και αυριανών κατοίκων της περιοχής παρέμβασης , με την υλοποίηση του έργου θα κατασκευαστούν:

• Δεξαμενή όγκου 1.500 m3 η οποία θα εξυπηρετεί την υδροδότηση της μεσαίας ζώνης του Δημοτικού Διαμερίσματος και συγκεκριμένα του υφιστάμενου οικισμού, της περιοχής επέκτασης , καθώς και εκτός σχεδίου δυτικά της περιοχής επέκτασης. Η μεγάλης χωρητικότητας αυτή δεξαμενή θα εξυπηρετεί ανά έτος, περισσότερους από 20.000 συνδημότες μας που μένουν στην περιοχή, ενώ τα συστήματα αυτοματισμών που θα τοποθετηθούν, θα έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση και θα καταγραφή των παροχών εισόδου και εξόδου και την μονάδα χλωρίωσης και τοπικού σταθμού ελέγχου για το σύστημα τηλεχειρισμού.
• Τρία αντλιοστάσια για την ενίσχυση του μονομετρικού φορτίου προς τις δεξαμενές με στόχο την καλύτερη διαχείριση του νερού.
• Η δεξαμενή “ΛΙΤΣΑ 2” εντάσσεται πλέον στο δίκτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης του Θερμοκηπίου και τη γεώτρηση ΤΟΥΜΠΑΣ.
• Η δεξαμενή “Λήδα- Μαρία” θα εντάσσεται επίσης στο δίκτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από τη νέα δεξαμενή.
• Τροφοδοτικός αγωγός ο οποίος θα συνδέει τις γεωτρήσεις Κοσμίδη, Φοιρού και Αεροπορίας με τη νέα δεξαμενή. Με τον τρόπο αυτό θα συνδέονται και όλα τα έργα του εξωτερικού υδραγωγείου μεταξύ τους ώστε σε περιπτώσεις ανάγκης ή συντηρήσεων να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγεται από ποιες γεωτρήσεις θα γίνεται τροφοδοσία κάθε δεξαμενής με στόχο να μην υπάρχει διακοπή στη λειτουργία του δικτύου.
• Τέλος θα αντικατασταθεί ο εξοπλισμός σε όλες τις γεωτρήσεις και θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις . Μάλιστα υπάρχει σχετική πρόβλεψη και για τυχόν αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας “Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της Ανταποδοτικότητας των πόρων”. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδικός πράξης MIS: 5028208).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο