Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους, μπορούν να «συναλλάσσονται» με τη Δημόσια Διοίκηση οι πολίτες για την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, παραλαμβάνοντας άμεσα το πιστοποιητικό στην ηλεκτρονική θυρίδα τους. Έτσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισκεφθούν αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλουν αίτηση, είτε για να παραλάβουν έγγραφο.

 Το έγγραφο αυτό μπορεί να εκτυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδικό «Κωδικό Επαλήθευσης» προκειμένου να μπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε αποδέκτη μέσω του μηχανισμού εγκυρότητας εγγράφων που παρέχει η πύλη ΕΡΜΗΣ.

Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ κάτω από τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεση του αιτούντα στην πύλη ΕΡΜΗΣ με τον κλειδάριθμο που χρησιμοποιεί στο taxisnet και η καταχώρηση της ηλεκτρονικής θυρίδας του αιτούντος.

Παραδείγματος χάριν για την παραλαβή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών TAXISnet.

2. Aπό την αρχική σελίδα επιλέξτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με Άμεση παραλαβή αποτελέσματος (κατηγορίας 2).

3. Αναζητήστε στη συνέχεια την υπηρεσία: Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) και επιλέξτε “Εκτέλεση Υπηρεσίας”.

4. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε τον Νομό και το Δήμο στον οποίο διατηρείται οικογενειακή μερίδα καθώς και τον λόγο χρήσης του πιστοποιητικού.

5. Επιλέξτε “Αναζήτηση”

Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης εμφανίζονται τα στοιχεία σας και ο σύνδεσμος “Έγγραφο”. Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό η Πύλη σας ενημερώνει ότι η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το έγγραφο σας έχει αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική σας θυρίδα.

Επιλέγοντας από την αρχική σελίδα την καρτέλα “Ηλεκτρονική Θυρίδα” μπορείτε να δείτε όλα τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή. Η επιλογή “Αποθήκευση Εγγράφου” που υπάρχει σε κάθε έγγραφο, δημιουργεί pdf αρχείο με το πιστοποιητικό.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιητικών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка