Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Farmaka afissaΜε στόχο την εξασφάλιση χορηγιών ή δωρεών για την προμήθεια φαρμάκων καθώς και την επιστημονική συμπαράσταση, μέσα από φαρμακοβιομηχανίες ή τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους που θα βοηθήσει στα μέγιστα το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμης να ανταποκριθεί στους σκοπούς του, ξεκίνησε μία σημαντική ενημερωτική καμπάνια προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Ήδη έχουν αποσταλεί σχετικές ενημερωτικές επιστολές, καθώς η κάθε προσφορά μπορεί να ενισχύσει την προσπάθειά της Δημοτικής Αρχής Θέρμης να στηρίξει συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής όλων των δικαιούχων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη και στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Θέρμης όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε από την 1η Νοεμβρίου 2017, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού.
Μέσω της λειτουργίας του θα παρέχονται σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία θα εξασφαλίζει ο Δήμος μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Δυνητικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμης είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Θέρμης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

farmaka 4farmaka 3
Ειδικότερα, για την εγγραφή του δικαιούχου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν συνοδευόμενα την αίτηση είναι ενδεικτικά:
• Φωτοτυπία Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
• Άδεια διαμονής σε ισχύ ή δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία (κατά περίπτωση)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
• Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου
• Το βιβλιάριο του πρόσφατου ασφαλιστικού του Φορέα ή βεβαίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο να ζητηθεί κατά περίπτωση (π.χ. κάρτα ανεργίας, γνωμάτευση περί ποσοστού αναπηρίας κα.)
• Πρόσφατη γνωμάτευση ιατρού με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή.

Για υποβολή αιτήσεων και για κάθε διευκρίνηση / πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θέρμης- Δημήτρης Λέββας, Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) & Κατερίνα Γκαϊτατζή, Φαρμακοποιός- είναι στη διάθεση των δημοτών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8:00 – 16:00.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка