Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Σε εκπαιδευτικό πενθήμερο καλεί τους εθελοντές πολιτικής προστασίας το διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (ΔΥΟΠΠ ) στο πλαίσιο του Προγράμματος e-Outland.
Πρόκειται για μία εκπαιδευτική δράση για θέματα που απασχολούν τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας από τον εξοπλισμό, την οργάνωση και την ασφάλεια μέχρι τα εργαλεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στην περιοχή της Θέρμης.


Το εκπαιδευτικό γεγονός περιλαμβάνει παρουσιάσεις σεμιναριακού τύπου και απευθύνεται σε ανθρώπους που να διαθέτουν τουλάχιστον στοιχειώδη κατάρτιση και εμπειρία με το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα με το φαινόμενο των Δασικών Πυρκαγιών. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες (16.00 – 21.00).
Η πενθήμερη εκπαίδευση για τους Έλληνες και Βούλγαρους εθελοντές θα αναπτυχθεί επάνω στα εξής θέματα:

• Οργανωτική και επιχειρησιακή συμβατότητα και συνεργασία των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε διασυνοριακό επίπεδο
• Τοπίο, βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές: ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης στη διασυνοριακή περιοχή.
• Διαχείριση Πυρκαγιάς
• Προσωπική Ασφάλεια των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
• Εξοπλισμός και Εργαλεία των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
• Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος eOUTLAND, από τον Εταίρο Νο2 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ).
• Δραστηριότητες Στρογγυλής Τράπεζας – Συζητήσεις.
• Ανταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση καλών πρακτικών από Ελλάδα και Βουλγαρία.

Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια με έδρα το δήμο Θέρμης. Η ΔΥΟΠΠ προέκυψε από τη μεγάλη επιτυχία του διασυνοριακού έργου Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας OUTLAND, το οποίο υλοποίησε ως Συντονιστής Εταίρος ο Δήμος Θέρμης και είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία όπου συμμετέχουν έξι δήμοι.
Σκοπός είναι η δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου για την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασία.
Το έργο eOUTLAND, φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις συνέργιες που έχουν εδραιωθεί. Προβλέπει τη δημιουργία πλήρους εκπαιδευτικού υλικού για τους εθελοντές, τη διενέργεια κοινών εκπαιδεύσεων, τη δημιουργία εφαρμογών νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων, σχέδια φύλαξης από πυρκαγιές και σχέδια επαγρύπνησης από πλημμύρες, εξοπλισμό των εθελοντικών ομάδων και τη δημιουργία κέντρου ελέγχου της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο