ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ)και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.2 «Τεχνικές συναντήσεις με θέμα “ Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές”», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Τεχνικών συναντήσεων για τα Στελέχη των οργανικών μονάδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς. Στόχος των Τεχνικών Συναντήσεων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γι’ αυτό τον σκοπό πρόκειται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Συνάντηση τη Δευτέρα 24/04/2023 και κατά τις ώρες 10:00 έως 16:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Καραολή και Δημητρίου & Καπ. Χάψα, στη Θέρμη. Η συμμετοχή στην Τεχνική Συνάντηση είναι δωρεάν, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: project.esamea2@stirizin.gr έως τη Παρασκευή 21 Απριλίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 804064.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τεχνικής συνάντησης έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10:00 – 10:30 Εγγραφές

10:30 – 10:40 Χαιρετισμός εκπροσώπων του Δήμου Θέρμης
10:40 – 11:00 Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Α’ Ενότητα: Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία/ Χρόνιες παθήσεις

11:00 – 11:10
“Η αρχή του Disability mainstreaming”
Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος
Περιγραφή και στόχοι του Disability mainstreaming
Η προσέγγιση του ζητήματος της αναπηρία

 

11:10 – 11:30
Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα
Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας ως μεθοδολογία
Εμπόδια στην ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και τρόποι άρσης αυτών
11:30 – 11:45 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία
Αδαμάκη Καλλιόπη, Νομικός
Η θεμέλια λίθος του ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και ο βασικός πυλώνας της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας
Υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Ευνοϊκές διατάξεις του κράτους για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Συμμετοχή των οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων
Διαδικασίες διαβούλευσης
Διαδικασίες λήψης αποφάσεων
11:45- 12:00 Δικαιώματα και παροχές/διευκολύνσεις ανά τομέα
Αδαμάκη Καλλιόπη, Νομικός

Υγεία, κοινωνική φροντίδα, πρόνοια & κοινωνική προστασία
Εκπαίδευση
Εργασία & απασχόληση
Μετακινήσεις & μεταφορές
Πληροφόρηση-επικοινωνίες
Αθλητισμός, πολιτισμός και τουρισμός
Φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα

12:00 – 12:15
Συζήτηση

12:15 – 12:45
Διάλειμμα

 

Β’ Ενότητα: Η άλλη έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης

 

12:45-13:00 Μία κοινωνία ανοιχτή για όλους δίχως φραγμούς και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία
Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος
Προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας ως μεθοδολογία
Εκτίμηση & αξιολόγηση των επιπτώσεων στα άτομα με αναπηρία
Διαδικασία εκτίμησης/αξιολόγησης των επιπτώσεων στα άτομα με αναπηρία
Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαδικασία εκτίμησης/αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αναπηρία
Συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των επιπτώσεων

 

13:00 – 13:15 Υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο παρακολούθησης εφαρμογής της Διεθνής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε
Αδαμάκη Καλλιόπη, Νομικός
Η υποχρέωση για την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα
Η υποχρέωση για τον καθολικό σχεδιασμό διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών
Η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή
δραστηριοτήτων του.

 

13:15 – 13:30 Πολιτική Συνοχής και Βιώσιμη Ανάπτυξη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
Αδαμάκη Καλλιόπη, Νομικός
Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές
κοινωνικές πολιτικές
αναπτυξιακές πολιτικές

13:30 – 13:45
Συζήτηση
13:45- 14:00 Διάλειμμα
14:00- 14:30
«Η σύγχρονη θεώρηση και έννοια της προσβασιμότητας: Βασικοί τομείς εφαρμογής της για τα άτομα με αναπηρία»
«Κρίσιμες έννοιες: Σχεδιασμός για όλους, εύλογες προσαρμογές, υποστηρικτική τεχνολογία, ζωντανή βοήθεια».

Παυλίδου Ξένια, εμπειρογνώμονας ηλεκτρονικής προσβασιμότητας

«Η ζητήματος καθολική προσβασιμότητα σε διαφορετικά είδη παρεμβάσεων (κτιριακές υποδομές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες)»
«Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις σε θέματα αναπηρίας»
14:30- 15:00 Τοπικό σχέδιο δράσης για την Αναπηρίας

Παυλίδου Ξένια, εμπειρογνώμονας φυσικής προσβασιμότητας

«Καθολικός Σχεδιασμός και Προσβασιμότητα για όλους»
«Προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο: Για ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον»
«Μέσα για την επίτευξη της αρχής της προσβασιμότητας για όλους»

15:00 – 15:20 Συζήτηση και κλείσιμο συνάντησης
15:20 – 16:00 Ελαφρύ γεύμα

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο