ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Εκατοντάδες αιτήματα από πολίτες και υπηρεσίες, δέχθηκε και διεκπεραίωσε κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα το Τμήμα δέχτηκε 955 αιτήματα, από τα οποία τα 357 ήταν γραπτά, τα 353 ήταν προφορικά και τα 245 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα smart city και novoville.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΑ
ΓΡΑΠΤΑ 227 120 10 357
ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(NOVOVILLE ή SMART CITY) 80 – 165 245
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 224 39 90 353
ΣΥΝΟΛΑ 531 159 265 955

Από το σύνολο των αιτημάτων, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 472, ενώ διεκπεραίωσε και επιπλέον 70 αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν πριν από το Β΄ τρίμηνο του 2022 και εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης υλικών.
Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας οδών, καθρέφτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια, κ.λπ.), υδραυλικές, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια, σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή επίπλων για διάφορες υπηρεσίες του δήμου, δημοτικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, σχολεία κ.ο.κ.


• Αναλυτικότερα, από τα 955 συνολικά αιτήματα, τα 159 αφορούσαν αιτήματα σχολείων. Από τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκληρώθηκαν τα 100 και άλλα 31 επιπλέον που υποβλήθηκαν πριν από το β΄ τρίμηνο του 2022 και εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών. Τα αιτήματα των σχολείων αφορούσαν κατασκευές ή επισκευές επίπλων και εξοπλισμού (ντουλάπες, ερμάρια, καθίσματα, θρανία, πάγκοι, φελοπίνακες, πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια), θύρες και κουφώματα, ελαιοχρωματισμούς πάσης φύσεως, αποκαταστάσεις περιφράξεων (κιγκλιδώματα, τοιχεία), διάφορες σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικά κάγκελα, μικροί κάδοι απορριμμάτων), υδραυλικές επεμβάσεις σε χώρους υγιεινής, αποκαταστάσεις βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και απορροής ομβρίων (υδρορροές), επισκευές στο δίκτυο θέρμανσης και αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, διάφορες οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, δάπεδα, πλακοστρώσεις κ.λπ.), ηλεκτρολογικές εργασίες (βραχυκυκλώματα, αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων, επισκευές σε πρίζες, ηλεκτρικές κλειδαριές και κουδούνια, αποκατάσταση φωτισμού αύλειων χώρων, έκτακτες ανάγκες κ.ο.κ.


• Το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο Β΄ τρίμηνο του 2022, διαχειρίστηκε 265 αιτήματα πολιτών και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που αφορούσαν στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες). Προέβη σε αντικατάσταση 450 λαμπτήρων περίπου, σε όλο το δήμο Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού. Εκκρεμεί η αναφορά για τους λαμπτήρες που αντικαταστάθηκαν από εξωτερικούς συνεργάτες, μέσω αναθέσεων υπηρεσιών, αφού δεν έχει ενημερωθεί ακόμη το Τμήμα, από την επιτροπή παραλαβής εργασιών των ανωτέρω αναθέσεων.
• Προέβη στην αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων καθώς και στον αποκλεισμό παιδικών χαρών που στερούνται πιστοποίησης στους οικισμούς Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Κ. Σχολαρίου, Τριλόφου.
• Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας 11,58 τόνους ψυχρής ασφάλτου.
• Συντήρησε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 2.650 τόνους αδρανή.
• Κατασκεύασε πεζοδρόμιο σε τμήμα της οδού Σολωμού στο Τριάδι, στην οδό Ελλ. Αεροπορίας και Αγ. Γεωργίου στη Θέρμη, ενώ επισκεύασε πεζοδρόμια που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια ή δρόμους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανίτη, μάρμαρα βελονιστά, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων, Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Περιστεράς, Λιβαδίου.
• Πραγματοποίησε καθαίρεση επικίνδυνου τοιχίου αντιστήριξης σε δημοτικό οικόπεδο του Τριλόφου.
• Πραγματοποίησε ανακατασκευή τμήματος τοιχίου περίφραξης κοιμητηρίων Πλαγιαρίου.
• Πραγματοποίησε ανακατασκευή συστήματος αποχέτευσης σε εξωτερικές βρύσες στο 1ο δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου και επισκευή τοιχίων σε παρτέρια στον αύλειο χώρο.
• Κατασκεύασε νέα συρματοπερίφραξη στα εγκεκριμένα όρια του οικοπέδου του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων.
• Συνέδραμε στο έργο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την αποξήλωση και απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων.
• Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινακίδες κυκλοφορίας σε όλους τους οικισμούς καθώς και εμπόδια πεζοδρομίων (γύρω από πλατεία Παραμάνα και πεζόδρομο Ιασονίδου, οικισμού Θέρμης), με εντολές του Τμήματος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε.
• Επισκεύασε μεταλλικό γεφυράκι και τοποθέτησε κιγκλιδώματα σε δρόμους στο Λιβάδι.
• Πραγματοποίησε οικοδομικές εργασίες στη θέση «τηγανάκι» στο Λιβάδι και σε δρόμους (με ακανόνιστη πέτρα-σχιστόλιθο) στο Λιβάδι και στην Περιστερά.
• Συνέδραμε στη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Ανακατασκευάστηκε τμήμα της ξύλινης περίφραξης στο μονοπάτι του φράγματος Θέρμης, που κατέρρευσε με την πάροδο του χρόνου.
• Κατασκεύασε και τοποθέτησε τρεις μεταλλικές καγκελόπορτες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιβαδίου.
• Τοποθέτηση φωτισμού ασφάλειας σε διαδρόμους και κλιμακοστάσιο του κτιρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας και στο ΚΕΠ Πλαγιαρίου.
• Επισκεύασε ξύλινα παγκάκια στους οικισμούς Θέρμης, Καρδίας, Ν. Ραιδεστού, Μονοπήγαδου, Αγ. Παρασκευής, Βασιλικών.
• Πραγματοποίησε επεμβάσεις (οικοδομικές εργασίες) στο κτίριο του Συνεταιρισμού Τριαδίου.
• Επιπλέον σε τακτά διαστήματα, οι υπάλληλοι του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται όλες τις προμήθειες των υλικών και των εργαλείων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών αλλά και συμμετέχουν και σε επιτροπές παραλαβής διαφόρων άλλων προμηθειών (δομικά υλικά, χρώματα, αναλώσιμα, εργαλεία χειρός για τα συνεργεία των υπηρεσιών του Δήμου, προμήθειες ψυχρής και θερμής ασφάλτου, αδρανών, Μέσων Ατομικής Προστασίας, λαμπτήρων, φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού, γάλακτος, πλακών πεζοδρομίου, ξυλείας, εργοστασιακού σκυροδέματος, εμποδίων πεζοδρομίων, κώνων, καθρεπτών, πινακίδων σήμανσης, γραμματοθυρίδων, υδραυλικών υλικών κ.ο.κ.). Επίσης διαχειρίζονται τις προμήθειες των σχολικών επιτροπών και προσδιορίζουν τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στα σχολικά κτίρια.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλειος Μουστάκας επισημαίνει πως “το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης, καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στο σύνολο του δήμου, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Παρεμβαίνουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και σε συνεννόηση πάντα με τις τοπικές κοινωνίες, τα τοπικά συμβούλια, που αποτελούν άλλωστε τους πιο αξιόπιστους κοινωνούς των προβλημάτων των κατοίκων των χωριών μας, αφού ως δημοτική αρχή έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερη βαρύτητα στην τακτική επικοινωνία μαζί τους”.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο